Voornemen milieueffectrapport project Silimanite Wintershall

13 september 2018

Van donderdag 13 september 2018 tot en met donderdag 26 september 2018 ligt de Mededeling voornemen milieueffectrapportage, of wel de onderzoeksopzet voor het toekomstig milieueffectrapport voor het voornemen tot de gaswinning in het blok D12 door Wintershall Noordzee B.V. ter inzage. Iedereen kan hierop reageren met een zienswijze.

Op de onderzoeksopzet van Wintershall volgt een advies reikwijdte en detailniveau van het Ministerie van EZK. Op basis van dit advies wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld door Wintershall om potentiele effecten op het milieu gedegen te onderzoeken, voorafgaand aan de vergunningverlening die ziet op het oprichten van het platform, het uitvoeren van diepboringen en het aanleggen van pijpleidingen.

Via deze link zijn de kennisgeving, mededeling en bijlagen te raadplegen. De kennisgeving geeft een verdere uitleg over het proces en bevat de diverse contactmogelijkheden.