Vrijgave van data jaarverslag 2010 Delfstoffen en Aardwarmte is gepubliceerd

03 maart 2020

De jaarlijkse vrijgave (art 113 Mijnbouwbesluit) van data behorende bij het Jaarverslag 2010 Delfstoffen en Aardwarmte in Nederland, is gepubliceerd en is hier te vinden.