Wijziging opslagplan Norg

Wijziging opslagplan Norg (d.d. 31 Januari 2013). Het besluit van de minister van Economische Zaken t.a.v. de door NAM voorgestelde wijzigingen van het opslagplan voor de ondergrondse gasopslag Norg en de daaraan gerelateerde documenten zijn hier te raadplegen. Het betreft het Instemmingsbesluit van de ministerde aanvraag van NAMhet gezamelijk advies van TNO/SodM en het advies van de Tcbb. De documenten zijn te downloaden door gebruik te maken van de hyperlinks.