Nieuws

Alpha Bravo Charlie
13 december 2018

Het ontwerp-instemmingsbesluit voor winningsplan Q16 Charlie-Noord is gepubliceerd

Het ontwerp-instemmingsbesluit voor winningsplan Q16 Charlie-Noord is gepubliceerd en is hier te vinden

06 december 2018

Petroleum Geologische Atlas van het Southern Permian Basin nu beschikbaar op NLOG

De Southern Permian Basin Atlas (SPBA)  is in 2010 gepubliceerd door TNO – Geologische Dienst Nederland, als resultaat van een...

06 december 2018

Het ontwerp-instemmingsbesluit voor winningsplan Q10-FA is gepubliceerd

Het ontwerp-instemmingsbesluit voor winningsplan Q10-FA is gepubliceerd en is hier te vinden.

Kaart Hardenberg
04 december 2018

Definitief besluit winningsplan Hardenberg

Het definitieve besluit op het winningsplan Hardenberg is gereed en wordt in overleg met de gemeente en de provincie van...

29 november 2018

Report Dutch Northern Offshore gepubliceerd

The Dutch Northern Offshore has long been a relatively underexplored region. The discovery of reservoirs and mature source rocks warranted...

OPVIS
22 november 2018

Publicatie Rapport t.b.v. Technische Verkenning voor Visie Ondergrondse Opslag.

In opdracht van het Ministerie van EZK hebben EBN en TNO een verkennende studie uitgevoerd naar vormen van ondergrondse opslag...

NLOG nieuw
22 november 2018

NLOG website is technisch verbeterd

Onlangs heeft www.nlog.nl (Nederlands Olie en Gas portaal) een technische upgrade gehad. Hierdoor is de site geoptimaliseerd en verbeterd. Het huidige...

18 oktober 2018

TNO rapport over methaanemissie bij gaswinning gepubliceerd

Naar aanleiding van de Tweede Kamervraag gesteld aan minister Wiebes van EZK op 14 november 2017 is er een onderzoek...