Nieuws

08 maart 2019

Vrijgave van data jaarverslag 2009 Delfstoffen en Aardwarmte is gepubliceerd

De jaarlijkse vrijgave (art 113 Mijnbouwbesluit) van data behorende bij het Jaarverslag 2009 Delfstoffen en Aardwarmte in Nederland, is gepubliceerd...

21 februari 2019

Stukken terinzagelegging beslissing inzake wijziging instemmingsbesluit gaswinning Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen

De stukken voor deze terinzagelegging zijn gepubliceerd en zijn hier te vinden.

 

14 februari 2019

Overzicht boringen beëindigd in 2018 gepubliceerd

Het overzicht van de boringen die in 2018 zijn beëindigd is gepubliceerd en is hier te vinden.

31 januari 2019

Gewijzigd instemmingsbesluit WP De Hoeve en WP Ried gepubliceerd

De gewijzigde instemmingsbesluiten van winningsplan de Hoeve en winningsplan Ried zijn gepubliceerd. Deze zijn op de betreffende pagina's te vinden:...

22 januari 2019

Milieueffectrapport gaswinning Noordzee in de A en B-blokken

Van maandag 21 januari 2019 tot en met vrijdag 15 februari 2019 ligt de Mededeling voornemen milieueffectrapportage, ofwel de onderzoeksopzet...