Overzichtspublicaties

Assesment of underground  energy storage potential to support the the energy transition in the  Netherlands
Auteurs: Joaquim Juez-Larré, Serge van Gessel, Rory Dalman, Gijs Remmelts, Remco Groenenberg
In: First Break 37 (7) 2019, 57-66 pp.: Assessment of underground energy storage potential to support the energy transition in  the Netherlands

Ondergrondse Opslag in Nederland - Technische Verkenning
Auteurs: S.F. van Gessel (TNO), J. Breunese (TNO), J. Juez Larré (TNO), T.D. Huijskes (EBN), G. Remmelts (TNO). Review: B.M. Schroot (EBN), R.A.F. Dalman (TNO), J. Koorneef (TNO)
Addendum op “Ondergrondse Opslag in Nederland - Technische Verkenning

Subsurface structure of the Netherlands - results of recent on/offshore mapping (2006)
Auteurs: E.J.T. Duin, J.C. Doornenbal, R.H.B. Rijkers, J.W. Verbeek & Th.E. Wong, TNO – Geologische Dienst Nederland, Netherlands Journal of Geosciences — Geologie en Mijnbouw, 85 – 4, pp. 245 – 276. 2006

Stratigrafische Nomenclator van Nederland
Beheerd door de Stratigrafiecommissie van TNO - Geologische Dienst Nederland

Tectono-stratigraphic Charts of the Netherlands Continental Shelf (February 2011) 
TNO – Geologische Dienst Nederland, 2011

Geologische atlas
Rijks Geologische Dienst / TNO – Geologische Dienst Nederland, 1991 – 1999 / 2004