Welkom bij NLOG

Deze website geeft informatie over energie en delfstoffen in de diepe ondergrond van Nederland en het Nederlands continentaal plat. Deze informatie betreft onder meer de opsporing en winning van aardgas, olie en aardwarmte.

TNO – Geologische Dienst Nederland beheert NLOG namens het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

NLOG op kaart

Informatie over de opsporing en winning van energie en delfstoffen uit de diepe ondergrond, weergegeven op de kaart.

Datacenter

Zoeken en downloaden van gegevens over de opsporing en winning van energie en delfstoffen uit de diepe ondergrond.