Overlegging activiteitenplannen

Gebied M01a-M01c
01-11-2022 | De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft op 1 november 2022 een activiteitenplan ontvangen voor het inactieve deel van de winningsvergunning M01a & M01c, met kenmerk ET/EM/7074786 (Staatscourant 2007, nr. 128 waarvan ONE-Dyas B.V. vergunninghouder is.
Dit activiteitenplan is ingediend door de vergunninghouder conform artikel 7, lid 8 van het offshore convenant (Staatscourant 2010, nr. 14855).

Gebied F02a (ingetrokken)
6-12-2021 | De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft op 16 juli 2021 een activiteitenplan ontvangen voor een inactief deel van de winningsvergunning F02a waarvan Dana Petroleum Netherlands B.V. cs de huidige vergunninghouder is.
Dit plan is door een derde partij ingediend in het kader van het offshore convenant.
26-4-2022 | Neptune Energy Netherlands B.V. heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat per brief van 21 april 2022 bericht dat het ingediende activiteitenplan voor het inactieve deel van de winningsvergunning F02a wordt ingetrokken.

Gebied G14-G17b
10-05-2019 | De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft op 15 januari 2019 een activiteitenplan ontvangen voor het inactieve deel van de winningsvergunning G14 & G17b waarvan Neptune Energy Netherlands B.V. cs de huidige vergunninghouder is.
Dit plan is door een derde partij ingediend in het kader van het offshore convenant.

Gebied G17a
10-05-2019 | De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft op 15 januari 2019 een activiteitenplan ontvangen voor het inactieve deel van de winningsvergunning G17a waarvan Neptune Energy Netherlands B.V. de huidige vergunninghouder is.
Dit plan is door een derde partij ingediend in het kader van het offshore convenant.
 
Gebied G17c-G17d
10-05-2019 | De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft op 15 januari 2019 een activiteitenplan ontvangen voor het inactieve deel van de winningsvergunning G17c & G17d waarvan Neptune Energy Netherlands B.V. cs de huidige vergunninghouder is.
Dit plan is door een derde partij ingediend in het kader van het offshore convenant

Gebied F02a
20-12-2018 | De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft op 9 oktober 2018 een activiteitenplan ontvangen voor het inactieve deel van de winningsvergunning F02a, met kenmerk 382/III/989 (Staatscourant 1982, nr. 139 waarvan Dana Petroleum Netherlands B.V., Oranje-Nassau Energie B.V., RockRose (NL) CS1 B.V. en TAQA Offshore B.V. gezamenlijk vergunninghouder zijn.
Dit activiteitenplan is ingediend door de vergunninghouder conform artikel 7, lid 8 van het offshore convenant (Staatscourant 2010, nr. 14855).

Gebied M09a
20-12-2018 | De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft op 27 juli 2018 een activiteitenplan ontvangen voor het inactieve deel van de winningsvergunning M09a, met kenmerk E/EAM/90013074 (Staatscourant 1990, nr. 56 waarvan Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. en ExxonMobil Producing Netherlands B.V. gezamenlijk vergunninghouder zijn.
Dit activiteitenplan is ingediend door de vergunninghouder conform artikel 7, lid 8 van het offshore convenant (Staatscourant 2010, nr. 14855).

Gebied N07a
20-12-2018 | De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft op 27 juli 2018 een activiteitenplan ontvangen voor het inactieve deel van de winningsvergunning N07a, met kenmerk ME/EP/UM/3074786 (Staatscourant 2003, nr. 252) waarvan Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. de vergunninghouder is.
Dit activiteitenplan is ingediend door de vergunninghouder conform artikel 7, lid 8 van het offshore convenant (Staatscourant 2010, nr. 14855).

Gebied F03b
19-07-2018 | De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft op 28 juni 2018 een activiteitenplan ontvangen voor het inactieve deel van de winningsvergunning F03b waarvan Neptune Energy Netherlands B.V. cs de huidige vergunninghouder is.
Dit plan is door een derde partij ingediend in het kader van het offshore convenant

Gebied N07b
13-02-2014 | De Minister van Economische Zaken heeft op 23 december 2013 een activiteitenplan ontvangen voor het inactieve deel van de winningsvergunning N07b waarvan GDF SUEZ E&P Nederland B.V. de huidige vergunninghouder is.
Dit plan is door een derde partij ingediend in het kader van het offshore convenant.

Gebied F03b
01-07-2013 | De Minister van Economische Zaken heeft op 7 mei 2013 een activiteitenplan ontvangen voor het inactieve deel van de winningsvergunning F03b waarvan GDF SUEZ E&P Nederland B.V. de huidige vergunninghouder is.
Dit plan is door een derde partij ingediend in het kader van het offshore convenant.