Publicatie VELMOD-3.2

VELMOD-3.2, de opvolger van het regionale seismische snelheidsmodel VELMOD 3.1, is in maart 2024 vrijgegeven en gepubliceerd. De verbeterslagen ten opzichte van VELMOD-3.1 en VELMOD-4 betreffen onder andere het herzien van de input-data, criteria voor data-selectie en het werkproces. 

Zie pagina seismische snelheden voor meer informatie.