Definitief instemmingsbesluit Leeuwarden-101 gepubliceerd

21 mei 2020

Het definitieve instemmingsbesluit op het winningsplan Leeuwarden-101 (provincie Fryslân) is gereed. Het instemmingsbesluit op het winningsplan Leeuwarden-101 ligt van 21 mei 2020 t/m 2 juli 2020 ter inzage. Het definitieve instemmingsbesluit, de Nota van Antwoord met alle zienswijzenpunten en beantwoording daarvan, het winningsplan en de onderliggende stukken zijn online in te zien op http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage en http://www.mijnbouwvergunningen.nl.

Het winningsplan gaat over het gasveld Leeuwarden-101. Van 1978 tot 1991 heeft er reeds gaswinning uit dit gasveld plaatsgevonden. Het ingediende winningsplan Leeuwarden-101 is het eerste winningsplan voor dit gasveld, omdat de winning is gestopt vóór 2003 en voor die tijd winningsplannen niet wettelijk verplicht waren. De redenen voor het nieuwe winningsplan is omdat Vermilion de gaswinning wil hervatten omdat een aangescherpte analyse aantoont dat er toch gas aanwezig is dat gewonnen kan worden. Vermilion wil de gaswinning hervatten vanuit een bestaande put, en mogelijk later ook via een andere put.

 

image-20191011084958-1

 

Zolang het nodig is om tegemoet te komen aan de (afnemende) Nederlandse aardgasvraag, wil het kabinet het aardgas uit de kleine velden winnen, waar en voor zover dit veilig kan. TNO en SodM hebben in hun advies aangegeven dat gaswinning uit het gasveld Leeuwarden-101 veilig en verantwoord kan plaatsvinden. Omdat er aan dit veiligheidsvereiste wordt voldaan, wordt ingestemd met het winningsplan Leeuwarden-101.

 

Facts

 

Operator

Vermilion

Productieduur winningsplan

31 december 2031

Maximaal aangevraagde productievolume

751 miljoen Nm3

Reeds gewonnen

279 miljoen Nm3

Verwachte bodemdaling door gaswinning zoals beschreven in winningsplan (totale bodemdaling door gaswinning uit Leeuwarden-101)

0,7 cm (Totale bodemdaling maximaal 2,0 cm)

Cumulatieve samengestelde bodemdaling inclusief omringende gasvelden (waarvan nog te verwachten)

Maximaal 8,0 cm (waarvan 2,0 cm nog te verwachten)

Seismisch risico

Kans op trilling is verwaarloosbaar dus de kans op schade zeer gering.

Beheersmaatregelen

n.v.t.

Fracken

Nee

image-20191011084958-2

Locatie van de gasvelden Leeuwarden-101, Eernewoude en Leeuwarden-Nijega. Dit instemmingsbesluit betreft alléén het gasveld Leeuwarden-101.

Waarom is gaswinning nodig, terwijl het gasveld klein is?

Alle kleine velden tezamen voorzien voor een belangrijk deel in onze gasvraag. Naast het Groningenveld telt Nederland 240 kleine gasvelden. Alle kleine velden samen zijn goed voor ongeveer 60 procent van de Nederlandse gasproductie. De meeste van deze gasvelden liggen in de Noordzee. In de grafiek hieronder ziet u de totale Nederlandse aardgasproductie tot 2050 uit de kleine velden in miljard kubieke meter.

 

image-20191011084958-3

Waarom wordt er nog gas gewonnen, terwijl we juist moeten verduurzamen?

Nederland gaat geleidelijk van het aardgas af en stapt over op duurzame energiebronnen zoals wind, zon en aardwarmte. Zolang huishoudens en bedrijven nog afhankelijk zijn van aardgas voor bijvoorbeeld verwarmen of koken, blijft gaswinning of import van gas nog noodzakelijk.

Wordt er meer gewonnen uit kleine gasvelden als de gaswinning uit het Groningenveld omlaag gaat?

Het stoppen met de gaswinning in Groningen wordt niet opgevangen door meer gaswinning in deze kleinere velden. Dit tekort wordt opgevangen met het importeren van gas en het verlagen van de gasvraag.

Waarom wordt er in NL nog gas gewonnen, terwijl dat ook geïmporteerd kan worden?

Op voorwaarde dat dit veilig en verantwoord kan, heeft gaswinning in eigen land de voorkeur boven gasimport. Dit is namelijk beter voor het klimaat, aangezien het transporteren van gas veel broeikasgas uitstoot veroorzaakt.