Formulier voor jaarraportage geactualiseerd

20 december 2016

Het geactualiseerde formulier voor de jaarrapportage m.b.t. olie en gas voorraden, productieprognoses en technische gegevens (artikel 113 Mbb) staat op NLOG.

Termijn voor indiening is 1 februari 2017