Formulier voor jaarraportage geactualiseerd

Het geactualiseerde formulier voor de jaarrapportage m.b.t. olie en gas voorraden, productieprognoses en technische gegevens (artikel 113 Mbb) staat op NLOG.

Termijn voor indiening is 1 februari 2017