Publicatie Rapport t.b.v. Technische Verkenning voor Visie Ondergrondse Opslag.

22 november 2018
OPVIS

In opdracht van het Ministerie van EZK hebben EBN en TNO een verkennende studie uitgevoerd naar vormen van ondergrondse opslag die een belangrijke rol kunnen spelen in de energietransitie. De studie kan gebruikt worden voor de energietransitie en bij de invulling van de Regionale Energie Strategie├źn die voortkomen uit het Klimaatakkoord. De rapportage is hier te downloaden.