Seismische snelheden

Bij het productieproces van DGM-diep moeten de seismische (tijd)data naar diepte geconverteerd worden. Hiervoor is een regionaal snelheidsmodel VELMOD ontwikkeld, waarbij gebruik wordt gemaakt van snelheidsdata die in boorgaten worden geregistreerd (sonic logs en tijd-diepte paren). Voor alle lithostratigrafische eenheden, behalve de Zechstein Groep, wordt de zogenaamde layercake methode toegepast. Bij het uitkomen van nieuwe versies van VELMOD is een verandering van analoog naar digitaal, een toename in datadichtheid en een verdere detaillering van de lithostratigrafische eenheden te constateren.