Voorpublicatie Jaarverslag 2021 - Delfstoffen en aardwarmte in Nederland online

Voorpublicaties van de onderstaande hoofdstukken van het jaarverslag Delfstoffen en Aardwarmte in Nederland 2021 zijn op de pagina jaarverslagen te downloaden. 

Aardolievoorraad
Ondergrondse opslag
Aardwarmte
Zout
Platforms en pijpleidingen, Zee
Overzichten W - X