Digitale 2D seismische gegevens NAM(2012)

Herkomst

In 2012 heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) ca. 5.920 digitale 2D seismische lijnen aan TNO geleverd met als doel een betere toegankelijkheid tot deze data. De data bestond uit ca. 2.540 onshore lijnen in RD-coördinaten en ca. 3.380 offshore lijnen in TM5-coördinaten. Aan de hand van de ingelezen navigatiedata uit de SEGY-bestanden heeft TNO vervolgens een extra kaartlaag gemaakt en toegevoegd aan de interactieve kaart, zodat de gebieden met deze digitale 2D seismiek hierin zichtbaar zijn. Voor meer vragen over de herkomst van deze seismiek kunt u contact opnemen met de Servicedesk.

Kwaliteitscontrole

TNO stelt de betreffende 2D seismische lijnen beschikbaar zoals deze door NAM zijn aangeleverd. Dat betekent dat er geen Quality Control (QC) op de navigatie is verricht en dat NAM én TNO geen garantie bieden op deze data.

Bestellen

De digitale 2D seismische dataset (NAM, 2012) kan worden besteld door een mail te sturen naar het Servicedesk. De 2D seismische dataset zal compleet worden geleverd op een USB-stick met een door TNO gemaakte index, inclusief shape-file en kml-file. Hiervoor brengt TNO wel verstrekkingskosten in rekening, zie punt 3 van 'Fees and delivery times of TNO Seismic Products'.

Let op: Lijnen van de NAM 2012 dataset kunnen samenvallen met digitale data die op basis van de Mijnbouwwet is aangeleverd (kaartlaag '2D seismiek digitaal'). Deze digitale data is wél door TNO gecontroleerd.