SCAN 2D seismische data

Achtergrond

Sinds 2018 werken TNO en EBN samen aan het meerjarige programma Seismische Campagne Aardwarmte Nederland, kortweg SCAN. Aan de hand van de resultaten van SCAN kan beter worden bepaald waar de ondergrond in Nederland mogelijk geschikt is voor aardwarmtewinning. De grootste, meest in het oog lopende projecten van het SCAN programma zijn het in het veld opnemen van nieuwe seismische data met moderne technieken en de herbewerking van al bestaande seismische data van de Nederlandse ondergrond. Hierbij ligt er een nadruk op gebieden waarvan weinig gegevens beschikbaar zijn. Door de resultaten hiervan bij elkaar te brengen en te bestuderen, wordt de kennis van onze ondergrond vergroot. Meer informatie over het SCAN programma is te vinden via de website scanaardwarmte.nl, terwijl via de volgende NLOG-pagina alle onderzoeksgegevens en eindresultaten van de verschillende studies binnen SCAN worden gepubliceerd.

Na het verwerven of opnemen van nieuwe seismiek in het veld wordt de velddata bewerkt tot een seismische sectie. In het geval van het herbewerken (reprocessing) van bestaande seismiek wordt de oude velddata van een seismische lijn gecontroleerd en middels moderne technieken bewerkt tot een nieuwe seismische sectie. Voor lijnen waarvan de data gereed is worden zowel de uiteindelijke seismische secties als de beschikbaarheid van velddata op deze pagina gepubliceerd. Deze seismische data kan bekeken worden met gratis viewers zoals Seisee of SeismiGraphix. Een overzicht van de in uitvoering zijnde en geplande nieuwe lijnen of herbewerkingen is te vinden op scanaardwarmte.nl.

Nieuw Verworven Seismische Data

Overzicht van locaties

Voor de onderstaande SCAN-lijnen is nieuw verworven data beschikbaar. De locatie van deze lijnen is te zien op deze overzichtskaart.

Data

Het eindresultaat van de nieuw verworven seismiek is hieronder te downloaden. Van de lijnen hieronder is de velddata aan te vragen door contact op te nemen met de Servicedesk. Bij zo’n aanvraag worden leveringskosten in rekening gebracht en de seismische data wordt dan geleverd via een file transfer service.

Lijn Toponiem

Eindresultaat:
-Seismische secties
-Snelheden
-Processingrapport

L2EBN2019ASCAN001 Testlijn Utrecht – Almere Seismische data, Processingrapport
L2EBN2019ASCAN002 Roer Valley Graben-Nijmegen-Bronckhorst Seismische data, Processingrapport
L2EBN2019ASCAN003 Buurmalsen - Renkum Seismische data, Processingrapport
L2EBN2019ASCAN004 Buurmalsen – Amersfoort - Zeewolde Seismische data, Processingrapport
L2EBN2019ASCAN005 Gelderse Vallei Seismische data, Processingrapport
L2EBN2020BURKM006 Heumen – Lingewaard Nog niet beschikbaar
L2EBN2020BURKM007 Overbetuwe – Berg en Dal Nog niet beschikbaar
L2EBN2020BURKM008 Neder-Betuwe – Renkum Nog niet beschikbaar
L2EBN2020BURKM009 Arnhem – Wijchen Nog niet beschikbaar
L2EBN2020BURKM010 Wageningen – Lingewaard Nog niet beschikbaar
L2EBN2020ASCAN011 Everdingen – Utrecht Nog niet beschikbaar
L2EBN2020ASCAN012 Eerbeek-Wesepe – Dalfsen Nog niet beschikbaar
L2EBN2020ASCAN013 Joppe – Haarle Nog niet beschikbaar
L2EBN2020ASCAN014 Epe-Wesepe – Haarle Nog niet beschikbaar
L2EBN2020ASCAN015 Apeldoorn – Joppe Nog niet beschikbaar
L2EBN2020ASCAN016 Nijmegen – Oploo – Grashoek Nog niet beschikbaar
L2EBN2020DUGOU021 Goud lijn A Nog niet beschikbaar
L2EBN2020DUGOU022 Goud lijn B Nog niet beschikbaar
L2EBN2020ASCAN023 Jutphaas – Utrecht Nog niet beschikbaar
L2EBN2020ASCAN026 Boskoop – Schiphol – Haarlem Nog niet beschikbaar
L2EBN2020ASCAN027 Haarlem – Oost Nog niet beschikbaar

Acquisitieparameters

Als onderdeel van het verwerven van nieuwe seismische data van de ondergrond, is er voor SCAN begin 2019 een testlijn opgenomen van ca. 29 km tussen Utrecht en Almere (Lijn 1, L2EBN2019ASCAN001). Met de testlijn is vastgesteld hoe het SCAN-seismisch onderzoek zo efficiënt mogelijk kon worden ingericht. Het betreft 5817 kanalen per schot met een offset in de orde van tien meter tot tientallen kilometers en een afstand van slechts 5 meter tussen de verticale enkele geofoons. Het sample interval is 2 milliseconde met een opnametijd van 20 seconden (10001 samples per trace). Het betreft in totaal 1355 schotregistraties. 

Met de resulterende long-offset 2D seismische data wordt verwacht dat er dieper in de ondergrond kan worden gekeken ten opzichte van de standaard technieken zoals toegepast in de industrie.

Acquisitieparameters Testlijn

Seismic Design Split spread
Acquisition type All geophones laid out before shooting commenced
Maximum offset Up to 29 km
Receiver station interval 5 m
Receiver type Innoseis Tremornet 5 Hz geophone
Source type Pulse
Source interval 20 m
Source depth 18 m
Sample rate 2 ms
Record length 20 seconds

Aan de hand van de resultaten van de testlijn zijn voor alle daarop volgende lijnen de volgende acquisitieparameters vastgesteld:

Acquisitieparameters lijnen anders dan de Testlijn

 
Seismic Design Split spread
Acquisition type Roll-Along
Maximum offset 6997,5 m 
Receiver station interval 5 m
Receiver type (land) Geospace GCL 5 Hz geophone
Receiver type (shallow water crossings) Geospace Marshphones 5 Hz
Source type Pulse
Source interval 60 m
Source depth 20 m
Sample rate 2 ms
Record length 10 seconds

Herbewerkte Seismische Data

NAM-DEEP

De NAM-DEEP-lijnen omvatten twee lange regionale lijnen uit de surveys L2NAM1982F en L2NAM1984N die zich over 268 km uitstrekken van Bergen-op-Zoom via Utrecht en Zeewolde tot aan Oudeschans, zoals weergegeven op de volgende kaart. De originele data is herbewerkt en de resulterende seismische sectie is beschikbaar hieronder.

SCAN Gebied C

24 Relatief korte lijnen met een ligging in SCAN gebied C zijn herbewerkt. De lijnen zijn onderdeel van vijf Mobil surveys uit de jaren ’80 van de vorige eeuw en omvatten 315 strekkende kilometer zoals weergegeven op de volgende kaart. De originele data is herbewerkt en de resulterende seismische secties zijn beschikbaar hieronder.

Data

Naast het eindresultaat van de herbewerkte seismiek en die hieronder is te downloaden, is de gereconstrueerde velddata is aan te vragen door contact op te nemen met de Servicedesk. Bij zo’n aanvraag worden leveringskosten in rekening gebracht en de seismische data wordt dan geleverd via een file transfer service.

Project Originele survey Eindresultaat:
-Seismische secties
-Snelheden
-Processingrapport
NAM DEEP L2NAM1982F - L2NAM1984N Seismische data & Processingrapport
SCAN Gebied C L2MOB1984A, L2MOB1985A, L2MOB1985C, L2MOB1987A, L2MOB1988A Seismische data & Processingrapport