SCAN 2D seismische data

Achtergrond

Sinds 2018 werken TNO en EBN samen aan het meerjarige programma Seismische Campagne Aardwarmte Nederland, kortweg SCAN. Aan de hand van de resultaten van SCAN kan beter worden bepaald waar de ondergrond in Nederland mogelijk geschikt is voor aardwarmtewinning. De grootste, meest in het oog lopende projecten van het SCAN programma zijn het in het veld opnemen van nieuwe seismische data met moderne technieken en de herbewerking van al bestaande seismische data van de Nederlandse ondergrond. Hierbij ligt er een nadruk op gebieden waarvan weinig gegevens beschikbaar zijn. Door de resultaten hiervan bij elkaar te brengen en te bestuderen, wordt de kennis van onze ondergrond vergroot. Meer informatie over het SCAN programma is te vinden via de website scanaardwarmte.nl, terwijl via de volgende NLOG-pagina alle onderzoeksgegevens en eindresultaten van de verschillende studies binnen SCAN worden gepubliceerd.

Na het verwerven of opnemen van nieuwe seismische in het veld worden de velddata bewerkt tot een seismische sectie. In het geval van het herbewerken (reprocessing) van bestaande seismiek wordt de oude velddata van een seismische lijn gecontroleerd en middels moderne technieken bewerkt tot een nieuwe seismische sectie. Voor lijnen waarvan data beschikbaar is worden zowel de velddata als de uiteindelijke seismische secties op deze pagina gepubliceerd.

Seismische secties zijn te downloaden via deze pagina en velddata is aan te vragen door contact op te nemen met de Servicedesk. Bij zo’n aanvraag worden leveringskosten in rekening gebracht en de seismische data wordt dan geleverd via een file transfer service.

Dit shapefile- of KML-bestand geeft een actueel overzicht van de op dit moment beschikbare seismische data binnen het SCAN project. Een overzicht van de in uitvoering zijnde en geplande nieuwe lijnen of herbewerkingen is te vinden op scanaardwarmte.nl.

Nieuw Verworven Seismische Data

Voor de onderstaande SCAN-lijnen is data beschikbaar. De locatie van deze lijnen is te zien op deze overzichtskaart.

Lijn 1: Testlijn Utrecht – Almere (L2EBN2019ASCAN001)

Als onderdeel van het verwerven van nieuwe seismische data van de ondergrond, is er voor SCAN begin 2019 een testlijn opgenomen van ca. 29 km tussen Utrecht en Almere. Met de testlijn is vastgesteld hoe het SCAN-seismisch onderzoek zo efficiënt mogelijk kon worden ingericht. De testlijn overlapt gedeeltelijk met de NAM-DEEP-lijn. Dit is een van de weinige seismische lijnen die specifiek als doel had om ook de zeer diepe ondergrond in kaart te brengen. Met de SCAN-testlijn werd beoogd om ten minste tot een vergelijkbare datakwaliteit te komen. Dat doel is gehaald: de testlijn is van zeer goede kwaliteit en ook de zeer diepe lagen zijn in beeld gebracht.

Het betreft 5817 kanalen per schot met een offset in de orde van tien meter tot tientallen kilometers en een afstand van slechts 5 meter tussen de verticale enkele geofoons. Het sample interval is 2 milliseconde met een opnametijd van 20 seconden (10001 samples per trace). Het betreft in totaal 1355 schotregistraties. 

Met de resulterende long-offset 2D seismische data wordt verwacht dat er dieper in de ondergrond kan worden gekeken ten opzichte van de standaard technieken zoals toegepast in de industrie.

Voor deze lijn is de velddata (idented prestack, in SEG-Y formaat) beschikbaar en aan te vragen.
Het eindresultaat, de seismische secties met snelheden (velocities) en processingrapport, zijn beschikbaar via de downloadlink: L2EBN2019ASCAN001

Acquisitieparameters Lijn 1
Seismic Design Split spread
Acquisition type All geophones laid out before shooting commenced
Maximum offset Up to 29 km 
Receiver station interval 5 m 
Receiver type Innoseis Tremornet 5 Hz geophone
Source type  Pulse
Source interval 20 m
Source depth 18 m
Sample rate 2 ms
Record length 20 seconds

Lijn 2: Boxtel – Bronckhorst (L2EBN2019ASCAN002)

De tweede lijn voor SCAN loopt tussen Boxtel en Bronckhorst over een afstand van ca. 82 km en is opgenomen gedurende september en oktober 2019. 

Voor deze lijn is de velddata (idented prestack, in SEG-Y formaat) beschikbaar en aan te vragen.
Het eindresultaat, de seismische secties met snelheden (velocities), zijn beschikbaar via de downloadlink: L2EBN2019ASCAN002

Acquisitieparameters Lijn 2
Seismic Design Split spread
Acquisition type Roll-Along
Maximum offset 6997,5 m 
Receiver station interval 5 m 
Receiver type (land) Geospace GCL 5 Hz geophone
Receiver type (shallow water crossings) Geospace Marshphones 5 Hz
Source type  Pulse
Source interval 60 m
Source depth 20 m
Sample rate 2 ms
Record length 10 seconds

Lijn 3:  West Betuwe – Arnhem (L2EBN2019ASCAN003)

Lijn 3 loopt tussen West Betuwe en Arnhem over een afstand van ca. 48 km en is opgenomen gedurende oktober en november 2019.
De aquisitieparameters voor lijn 3 zijn identiek aan lijn 2.

Voor deze lijn is de velddata (idented prestack, in SEG-Y formaat) beschikbaar en aan te vragen.
Het eindresultaat, de seismische secties met snelheden (velocities), zijn beschikbaar via de downloadlink: L2EBN2019ASCAN003

Lijn 4: West Betuwe – Lelystad (L2EBN2019ASCAN004)

Lijn 4 loopt tussen West Betuwe en Lelystad over een afstand van ca. 83 km en is opgenomen gedurende november en december 2019.
De aquisitieparameters voor lijn 4 zijn identiek aan lijn 2.

Voor deze lijn is de velddata (idented prestack, in SEG-Y formaat) beschikbaar en aan te vragen.
Het eindresultaat, de seismische secties met snelheden (velocities), zijn beschikbaar via de downloadlink: L2EBN2019ASCAN004

Lijn 5: Cuijk Putten (L2EBN2019ASCAN005)

Lijn 5 loopt van Cuijk naar Putten via Wageningen, over een afstand van ca. 60 km. De gegevens zijn opgenomen gedurende december 2019 en januari 2020.
De aquisitieparameters voor lijn 5 zijn identiek aan lijn 2.

Voor deze lijn is de velddata (idented prestack, in SEG-Y formaat) beschikbaar en aan te vragen.
Het eindresultaat, de seismische secties met snelheden (velocities), zijn beschikbaar via de downloadlink: L2EBN2019ASCAN005

Lijn 6: Heumen – Lingewaard (L2EBN2020BURKM006)

Lijn 6 loopt van Heumen naar Lingewaard, over een afstand van ca. 20 km. De gegevens zijn opgenomen gedurende januari 2020.
De aquisitieparameters voor lijn 6 zijn identiek aan lijn 2.

Voor deze lijn is op dit moment enkel de velddata (idented prestack, in SEG-Y formaat) aan te vragen.

Lijn 7: Overbetuwe – Berg en Dal (L2EBN2020BURKM007)

Lijn 7 loopt van Overbetuwe naar Berg en Dal, over een afstand van ca. 18 km. De gegevens zijn opgenomen gedurende januari 2020.
De aquisitieparameters voor lijn 7 zijn identiek aan lijn 2.

Voor deze lijn is op dit moment enkel de velddata (idented prestack, in SEG-Y formaat) aan te vragen.

Lijn 8: Neder-Betuwe – Renkum (L2EBN2020BURKM008)

Lijn 8 loopt van Neder-Betuwe naar Renkum, over een afstand van ca. 19 km. De gegevens zijn opgenomen gedurende februari 2020.
De aquisitieparameters voor lijn 8 zijn identiek aan lijn 2.

Voor deze lijn is op dit moment enkel de velddata (idented prestack, in SEG-Y formaat) aan te vragen.

Lijn 9: Arnhem – Wijchen (L2EBN2020BURKM009)

Lijn 9 loopt van Arnhem naar Wijchen, over een afstand van ca. 22 km. De gegevens zijn opgenomen gedurende januari en februari 2020.
De aquisitieparameters voor lijn 9 zijn identiek aan lijn 2.

Voor deze lijn is op dit moment enkel de velddata (idented prestack, in SEG-Y formaat) aan te vragen.

Lijn 10: Wageningen – Lingewaard (L2EBN2020BURKM010)

Lijn 10 loopt van Wageningen naar Lingewaard, over een afstand van ca. 23 km. De gegevens zijn opgenomen gedurende februari 2020.
De aquisitieparameters voor lijn 10 zijn identiek aan lijn 2.

Voor deze lijn is op dit moment enkel de velddata (idented prestack, in SEG-Y formaat) aan te vragen.
 

Herbewerkte Seismische Data

NAM-DEEP

De NAM-DEEP-lijnen omvatten twee lange regionale lijnen uit de surveys L2NAM1982F en L2NAM1984N die zich over 268 km uitstrekken van Bergen-op-Zoom via Utrecht en Zeewolde tot aan Oudeschans, zoals weergegeven op de volgende kaart (pdf).

De originele data is herbewerkt en de resulterende seismische sectie is beschikbaar via de onderstaande downloadlinks:

Seismische sectie:
NAM_DEEP_Line_Stack_Final-VTI_PreSTM_AGC_ROT.zip
NAM_DEEP_Line_Stack_Final-VTI_PreSTM_ROT.zip
NAM_DEEP_Line_Stack_Final-VTI_PreSTM_ROT_far_offsets.zip
NAM_DEEP_Line_Stack_Final-VTI_PreSTM_ROT_mid_offsets.zip
NAM_DEEP_Line_Stack_Final-VTI_PreSTM_ROT_near_offsets.zip
Snelheden:
NAM_DEEP_Line_Velocities_Final_Migration_Stacking.zip
NAM_DEEP_Line_Velocities_Final_Migration.zip
Processingrapport:
GTO-19-C011_NAM_DEEP_2D_Lines_Final_Report.pdf

Naast de bovenstaande seismische sectie is de velddata (idented prestack shot gathers), gereconstrueerd in het herbewerkingsproces, beschikbaar en aan te vragen.

SCAN Gebied C

24 Relatief korte lijnen met een ligging in SCAN gebied C zijn herbewerkt. De lijnen zijn onderdeel van vijf Mobil surveys uit de jaren ’80 van de vorige eeuw en omvatten 315 strekkende kilometer zoals weergegeven op de volgende kaart (pdf). De herbewerkte seismische secties zijn beschikbaar via de onderstaande downloadlinks:

Lijn Originele survey Seismische data
8401 L2MOB1984A 8401_SCAN.zip
8406 L2MOB1984A 8406_SCAN.zip
8408 L2MOB1984A 8408_SCAN.zip
8410 L2MOB1984A 8410_SCAN.zip
8411 L2MOB1984A 8411_SCAN.zip
8412 L2MOB1984A 8412_SCAN.zip
8413 L2MOB1984A 8413_SCAN.zip
8414 L2MOB1984A 8414_SCAN.zip
8504 L2MOB1985A 8504_SCAN.zip
8507 L2MOB1985A 8507_SCAN.zip
8508 L2MOB1985A 8508_SCAN.zip
8513 L2MOB1985A 8513_SCAN.zip
8514 L2MOB1985A 8514_SCAN.zip
8515 L2MOB1985A 8515_SCAN.zip
8517 L2MOB1985A 8517_SCAN.zip
8557 L2MOB1985C 8557_SCAN.zip
8559 L2MOB1985C 8559_SCAN.zip
8705 L2MOB1987A 8705_SCAN.zip
8706 L2MOB1987A 8706_SCAN.zip
8711 L2MOB1987A 8711_SCAN.zip
8712 L2MOB1987A 8712_SCAN.zip
8713 L2MOB1987A 8713_SCAN.zip
8850 L2MOB1988A 8850_SCAN.zip
8853 L2MOB1988A 8853_SCAN.zip

Naast de bovenstaande seismische sectie zijn de snelheden en ook de velddata (idented prestack shot gathers), gereconstrueerd in het herbewerkingsproces, beschikbaar en aan te vragen.