Kennisbank

11 - 20 / 214

Ondergrondse Energieopslag in Nederland 2030 –2050: Ontwikkelpaden en aanbevelingen

Authors: Drs. S. van Gessel, T. Huijskes, Dr. J. Juez-Larré, Dr. R. Dalman
Dit rapport presenteert de beleidsaanbevelingen die onderdeel zijn van de beleidsstudie naar de toekomstige ondergrondse opslag van energie in Nederland tussen 2030 en 2050. Het rapport “Ondergrondse Energieopslag in Nederland 2030 – 2050...
Publication date:
Thema: Energietransitie, Opslag

Ondergrondse Energieopslag in Nederland 2030 –2050: Technische evaluatie van vraag en aanbod

Authors: Drs. S. van Gessel, T. Huijskes, Dr. J. Juez-Larré, Dr. R. Dalman
Dit rapport omvat de technische analyse over toekomstige ondergrondse opslag van energie en geeft een verdieping en aanvulling op de eerste verkenning gepubliceerd in 2018. Aan de hand van recentelijk gepubliceerde energiescenario’s en...
Publication date:
Thema: Energietransitie, Opslag

Rapportage milieuhygiënische risico's thermische vervuiling nabij geothermieputten

Authors: S.H.J. Peeters, H.F. Mijnlieff, B.M.M. van Kempen
Rapportage milieuhygiënische risico's thermische vervuiling nabij geothermieputten
Publication date:
Thema: Aardwarmte, Geologie

Annual Report 2020

Authors: TNO-AGE
Annual Report 2020
Publication date:
Thema: Jaarverslag

TNO stelt modellen bij voor betere aardgasprognoses

Authors: Dr. R. Dalman, G. Remmelts, Dr. J. Juez-Larré
De verwachting van de aardgasproductie in Nederland wordt overschat en daarvoor zijn twee oorzaken. In de eerste plaats is het aantal exploratieboringen naar vermoede gasvelden het afgelopen jaar fors gedaald ten opzichte van de...
Publication date:
Thema: Olie & Gas

Jaarverslag 2019 - Delfstoffen en aardwarmte in Nederland

Authors: TNO - Adviesgroep Economische Zaken en Klimaat
Het jaarverslag ‘Delfstoffen en aardwarmte in Nederland’ rapporteert over de activiteiten en resultaten van de opsporing en winning van koolwaterstoffen, steenzout en aardwarmte in Nederland. Daarnaast wordt de status en toekomst van de...
Publication date:
Thema: Jaarverslag

Inventory of wells through shallow gas layers in the Dutch North Sea

Authors: Dr. M. Wilpshaar, G. de Bruin, N. Versteijlen
During a dertigledendebat on the 14th of November 2017 regarding a new gas discovery to the North of Schiermonnikoog, the House of Representatives called attention, amongst others, to methane emissions related to gas production. This debate...
Publication date:
Thema: Olie & Gas

Regional Understanding of the Cenozoic “Shallow Gas” Play of Blocks F4 & F5

Authors: J. ten Veen, S. Peeters, M. den Dulk, K. Geel
In the Southern North Sea, shallow gas is defined as gas that resides in shallow marine to continental (deltaic) deposits of the Cenozoic Southern North Sea shelf-edge delta. It is either structurally trapped in anticlines above salt domes...
Publication date:
Thema: Olie & Gas

Rotliegend Play Project - Characterisation of the Rotliegend Groups in the Northern Dutch Offshore

Authors: R. Bourroullec, H. de Haan, K. Geel, S. Peeters, J. Hettelaar, H. Doornenbal
The aim of the project was to better understand the architecture and distribution of Permian reservoir sands in the Dutch northern offshore and increase the prospectivity of these areas. The Cygnus Field in UK is producing from the same...
Publication date:
Thema: Olie & Gas

Risico's van eventuele seismiciteit bij geothermie

Authors: TNO-AGE
Risico's van eventuele seismiciteit bij geothermie
Publication date:
Thema: Aardwarmte, Geïnduceerde seismiciteit, Geologie