Kennisbank

51 - 60 / 214

Seismiciteit onshore gasvelden Nederland

Authors: Karin van Thienen-Visser, J. A. Roholl, B. van Kempen, J. M. M. Hettelaar, C.R. Geel, G. de Bruin, T.B. van Hoof
In de Mijnbouwwet (2003) wordt voor de winning van aardgas gevraagd om een winningsplan. Het winningsplan beschrijft de wijze waarop de gaswinning plaatsvindt. Daarnaast moeten de gevolgen van de gaswinning in kaart worden gebracht op twee...
Publication date:
Thema: Geïnduceerde seismiciteit

Berekenen van individueel risico ten gevolge van aardbevingen op basis van sommatie over schadegrenstoestanden

Authors: R. Steenbergen
Berekenen van individueel risico ten gevolge van aardbevingen op basis van sommatie over schadegrenstoestanden
Publication date:
Thema: Geïnduceerde seismiciteit, Groningen

Relatie tussen PGA waarden en kans op schade voor geïnduceerde aardbevingen in Groningen

Authors: C. Geurts, R. Steenbergen
Relatie tussen PGA waarden en kans op schade voor geïnduceerde aardbevingen in Groningen
Publication date:
Thema: Geïnduceerde seismiciteit, Groningen

Review Winningsplan Groningen

Authors: TNO-AGE
Review Winningsplan Groningen
Publication date:
Thema: Geïnduceerde seismiciteit, Groningen

Groningen field 2013 to present Gas production and induced seismicity

Authors: Karin van Thienen-Visser, D. Sijacic, JD van Wees, D. Kraaijpoel, J. Roholl
Groningen field 2013 to present Gas production and induced seismicity
Publication date:
Thema: Geïnduceerde seismiciteit, Groningen

Thermal fracturing due to low injection temperatures in geothermal doublets

Authors: J.G. Veldkamp, D. Loeve, E. Peters, R. Nair, F. Pizzocolo, F. Wilschut
Thermal fracturing due to low injection temperatures in geothermal doublets
Publication date:
Thema: Aardwarmte

Nonlinear and Equivalent Linear Site response analysis for the Groningen area

Authors: J. Pruiksma
Nonlinear and Equivalent Linear Site response analysis for the Groningen area
Publication date:
Thema: Geïnduceerde seismiciteit, Groningen

Corrosion in Dutch geothermal systems

Authors: J.G. Veldkamp, T.V. Goldberg, P.M.M.C. Bressers, F. Wilschut
Corrosion in Dutch geothermal systems
Publication date:
Thema: Aardwarmte

Annual Report 2015

Authors: TNO-AGE
Annual Report 2015
Publication date:
Thema: Jaarverslag

Methodiek voor risicoanalyse omtrent geïnduceerde bevingen door gaswinning

Authors: Staatstoezicht op de Mijnen
Op grond van de Mijnbouwwet moet sinds 1 januari 2003 een seismische risico analyse omtrent bodemtrillingen als gevolg van de winning in het winningsplan worden opgenomen. In de memorie van toelichting op dit artikel wordt opgemerkt dat het...
Publication date:
Thema: Geïnduceerde seismiciteit