Publicatie van porositeits- en permeabiliteitskaarten voor de Nederlandse on- en offshore reservoir- en aquifer-intervallen

In 2017 heeft TNO-GDN de belangrijkste, siliciclastische, Krijt-, Trias- en Perm-reservoirintervallen geëvalueerd om een landsdekkende (en zee) voorspellende kaart van zowel porositeit als permeabiliteit te creëren. Met deze kaarten kan een inschatting worden gemaakt van het aardwarmtepotentieel, de gasproductiviteit en het CCS-opslagpotentieel.

De kaarten zijn gebaseerd op een update van de database met reservoireigenschappen welke is gebruikt om de reservoirkaarten te populeren.

De database met reservoireigenschappen en bijbehorende kaarten zijn op deze pagina te vinden.