Reservoireigenschappen

Data tabellen reservoireigenschappen 

Onderstaand Excel-werkblad bevat meerdere tabellen waarin reservoireigenschappen van een groot aantal boringen worden gegeven, geordend per analysemethode. De beschikbare data is verkregen d.m.v. petrofysische analyses, kernplugdata en LogQM. Een verder toelichting op deze data is te vinden in het eerste tabblad van het werkblad. Verder is nog een pdf toegevoegd met daarin een korte beschrijving van de methodologie van LogQM.

De 2017 versie bestaat uit en subset van de reservoireigenschappen die gebruikt zijn om de kaarten (zie onder) op te stellen met een aanvullende kwalititeitscontrole. De 2014 versie is de volledige (publieke) versie:

Kaarten reservoireigenschappen

Om o.a. Thermogis te voorzien van regionale inschatting van reservoir eigenschappen zijn kaarten gemaakt (verdere uitleg te vinden op de Thermogis site: Aquifereigenschappen | Thermogis). Hieronder zijn de van de reservoir en/of aquifer intervallen (inclusief continentaal plat) waarvoor voldoende informatie beschikbaar is kaarten met de schattingen van permeabiliteit en porositeit in een grid van 250m. Alle kaarten zijn berekend in 2017 en gepubliceerd in november 2021. De informatie over de modeleenheden worden uitgeleverd in ArcGIS formaat (ascii grids) en ZMAP formaat:

Porositeitskaarten ARC grid ZMAP grid
Holland Groenzand Laagpakket/Spijkenisse Groenzand Laagpakket (KNGLG/KNGLS)  2021  2021
Vlieland Zandsteen Formatie (KNNS)  2021  2021
Laagpakket van Friesland/Bentheim Zandsteen Laagpakket (KNNSF/KNNSP)  2021  2021
Helder Laagpakket (KNNSG)  2021  2021
Laagpakket van De Lier (KNNSL)  2021  2021
IJsselmonde Zandsteen Laagpakket (KNNSY)  2021  2021
Berkel Zandsteen Laagpakket (KNNSB)  2021  2021
Laagpakket van Rijswijk/Rijn Laagpakket (KNNSR/KNNSI)  2021  2021
Röt Randzandsteen Laagpakket (RNROF)  2021  2021
Basale Solling Zandsteen Laagpakket (RNSOB)  2021  2021
Formatie van Hardegsen (RBMH)  2021  2021
Boven-Detfurth Zandsteen Laagpakket (RBMDU)  2021  2021
Onder-Detfurth Zandsteen Laagpakket (RBMDL)  2021  2021
Boven-Volpriehausen Zandsteen Laagpakket (RBMVU)  2021  2021
Onder-Volpriehausen Zandsteen Laagpakket (RBMVL)  2021  2021
Boven-Slochteren Laagpakket (ROSLU)  2021  2021
Onder-Slochteren Laagpakket (ROSLL)  2021  2021

 

Permeabiliteitskaarten ARC grid ZMAP grid
Holland Groenzand Laagpakket/Spijkenisse Groenzand Laagpakket (KNGLG/KNGLS)  2021  2021
Vlieland Zandsteen Formatie (KNNS)  2021  2021
Laagpakket van Friesland/Bentheim Zandsteen Laagpakket (KNNSF/KNNSP)  2021  2021
Helder Laagpakket (KNNSG)  2021  2021
Laagpakket van De Lier (KNNSL)  2021  2021
IJsselmonde Zandsteen Laagpakket (KNNSY)  2021  2021
Berkel Zandsteen Laagpakket (KNNSB)  2021  2021
Laagpakket van Rijswijk/Rijn Laagpakket (KNNSR/KNNSI)  2021  2021
Röt Randzandsteen Laagpakket (RNROF)  2021  2021
Basale Solling Zandsteen Laagpakket (RNSOB)  2021  2021
Formatie van Hardegsen (RBMH)  2021  2021
Boven-Detfurth Zandsteen Laagpakket (RBMDU)  2021  2021
Onder-Detfurth Zandsteen Laagpakket (RBMDL)  2021  2021
Boven-Volpriehausen Zandsteen Laagpakket (RBMVU)  2021  2021
Onder-Volpriehausen Zandsteen Laagpakket (RBMVL)  2021  2021
Boven-Slochteren Laagpakket (ROSLU)  2021  2021
Onder-Slochteren Laagpakket (ROSLL)  2021  2021

Petrofysische analyses

Ter ondersteuning van de reservoireigenschappen-kaarten zijn door TNO additionele petrofysische analyses uitgevoerd. De resultaten van deze analyses zijn gegeven in onderstaand werkblad en een uitdraai van de petrofysische logs is te vinden in de gelijknamige folder. Tevens worden de porositeit-permeabiliteit plots van kernplugdata gegeven die zijn gebruikt voor de petrofysische analyse van de desbetreffende put.