Reservoireigenschappen

Data tabellen reservoireigenschappen 

Onderstaand Excel-werkblad bevat meerdere tabellen waarin reservoireigenschappen van een groot aantal boringen worden gegeven, geordend per analysemethode. De beschikbare data is verkregen d.m.v. petrofysische analyses, kernplugdata en LogQM. Een verder toelichting op deze data is te vinden in het eerste tabblad van het werkblad. Verder is nog een pdf toegevoegd met daarin een korte beschrijving van de methodologie van LogQM.

Petrofysische analyses

Ter ondersteuning van de reservoireigenschappen-kaarten zijn door TNO additionele petrofysische analyses uitgevoerd. De resultaten van deze analyses zijn gegeven in onderstaand werkblad en een uitdraai van de petrofysische logs is te vinden in de gelijknamige folder. Tevens worden de porositeit-permeabiliteit plots van kernplugdata gegeven die zijn gebruikt voor de petrofysische analyse van de desbetreffende put.