Broncode Groningen Modelketen

De Modelketen Groningen is een software tool. Om de publieke SDRA (Seismische Dreigings- en RisicoAnalyse) Groningen uit te voeren heeft TNO de Modelketen Groningen onafhankelijk van NAM geïmplementeerd voor toepassing in het publieke domein. Daarmee zijn de mogelijke gevolgen van de gaswinning te berekenen voor verschillende productie-scenario’s. Zowel de dreigings- als de risicoanalyse gebruiken probabilistische methoden waarbij de onzekerheden met betrekking tot beperkte kennis en onvolkomenheden in zowel meetgegevens als modellen zo zorgvuldig mogelijk in rekenschap worden genomen.

De TNO broncode van de Groningen Modelketen voor de berekening van de SDRA is gepubliceerd onder een open source EUPL licentie. Via onderstaande links zijn de broncodes van de verschillende modellen en een handleiding te downloaden. De volgende modellen  en componenten zijn beschikbaar:
 

Groningen seismic source model

Groningen hazard risk models