Resultaten gasjaar 2021-2022

Gasjaar 2021-2022

Uitgangspunten voor de berekening van de publieke SDRA Groningen, waaronder de adviezen van TNO, SodM en KEM en de verwachtingenbrief van het ministerie van EZK, kunnen worden gedownload via de link Modelversies publieke SDRA Groningen 2021.


De invoergegevens, modeluitgangspunten en resultaten van de publieke SDRA 2021 staan beschreven in onderstaande rapportages en met de link naar de input dat van de NAM website: 


Technische ontwikkelingen van de publieke SDRA Groningen voor 2021 worden beschreven in dit document.

De operationele strategie van NAM, toekomstige adviezen van de adviseurs en besluiten van het ministerie kunnen ingezien worden op de website van de Rijksoverheid.