Resultaten gasjaar 2022-2023

Gasjaar 2022-2023

Uitgangspunten voor de berekening van de publieke SDRA Groningen,  waaronder de adviezen van TNO, SodM en KEM en de verwachtingenbrief van het ministerie van EZK, kunnen worden gedownload via de link Modelversies publieke SDRA Groningen | Publicatie | Rijksoverheid.nl.

De invoergegevens, modeluitgangspunten en resultaten van de publieke SDRA 2022 staan beschreven in onderstaande rapportages en met de link naar de input dat van de NAM website:
 

De operationele strategie van NAM, toekomstige adviezen van de adviseurs en besluiten van het ministerie kunnen ingezien worden op de website van de Rijksoverheid.