Resultaten Gasjaar 2023-2024

Gasjaar 2023-2024

Uitgangspunten voor de berekening van de publieke SDRA Groningen, waaronder de adviezen van TNO, SodM en het KEM-subpanel en de verwachtingenbrief van het ministerie van EZK, kunnen worden gedownload via de link Modelversies publieke SDRA Groningen 2023 | Publicatie | Rijksoverheid.nl.

De invoergegevens, modeluitgangspunten en resultaten van de publieke SDRA 2023 staan beschreven in onderstaande rapportages en met de link naar de input dat van de NAM website:
 

De operationele strategie van NAM, toekomstige adviezen van de adviseurs en besluiten van het ministerie kunnen ingezien worden op de website van de Rijksoverheid.