SCAN

Algemene informatie

Sinds begin 2019 werken TNO en EBN samen aan het driejarige programma Seismische Campagne Aardwarmte Nederland, kortweg SCAN. Aan de hand van de resultaten van SCAN kan beter worden bepaald waar de ondergrond in Nederland mogelijk geschikt is voor aardwarmtewinning. De grootste, meest in het oog lopende projecten van het SCAN programma zijn het seismisch onderzoek in het veld en de herbewerking van al bestaande data van de Nederlandse ondergrond. Door de resultaten hiervan bij elkaar te brengen en te bestuderen, wordt de kennis van onze ondergrond vergroot. Hierbij ligt er een nadruk op gebieden waarvan nog te weinig gegevens beschikbaar zijn. Meer informatie over het SCAN programma is te vinden via de website scanaardwarmte.nl.

Via deze webpagina worden alle onderzoeksgegevens en eindresultaten van de verschillende studies binnen SCAN gedurende de looptijd van het programma publiek toegankelijk gemaakt. Voornamelijk gaat het hier om een overzicht van bestaande (mijnbouw-wettelijke) data zoals gebruikt, beschikbaar gekomen, her-bewerkt of nieuw opgenomen/geacquireerd in het SCAN programma en om de eindresultaten (rapporten) van de verschillende studies binnen het programma.

Eindresultaten

SCAN Studies Seismische Acquisitie per SCAN-gebied

Om te bepalen waar het seismisch onderzoek voor SCAN plaats gaat vinden zijn studies uitgevoerd waarin op basis van beschikbare ondergrondgegevens (bestaande seismische data, gegevens van eerdere boringen en geologische wetenschappelijke literatuur) is ingeschat waar seismisch onderzoek de meeste waarde toevoegt voor de toekomstige ontwikkeling van aardwarmte. De uitkomsten van deze studies zijn per SCAN-deelgebied vastgelegd in de volgende rapporten:

SCAN Dinantien WP2.1.1 & WP2.1.2 Seismische interpretatie & Diepte Conversie

SCAN Dinantien WP2.1.3 Reconstructie van Begraving en Structuur

SCAN Dinantien WP2.1.5 & WP2.2.2 Facies Verdeling & Diagenese

SCAN Dinantien WP2.2.3 Petrofysica 

Detail rapporten voor individuele put analyses:

BHG-01
CAL-GT-01
CAL-GT-02
GVK-01
KTG-01
LTG-01
O18a-1
S02-02
S05-01
UHM-02
WSK-01

SCAN Dinantien WP3.1 Seismiciteit

SCAN Dinantien WP3.2 Productiviteit en Injectiviteit

SCAN Dinantien WP4.1 Generieke Inventarisatie Dreigingen

Data

Onderdeel

Informatie/Put

Beschrijving

SCAN 2D seismische data verwerving

NLOG pagina over SCAN 2D Seismische data Data zoals opgenomen via een test lijn van ongeveer 35 km tussen Utrecht en Almere in 2019
SCAN Dinantien WP2.1.1 & WP2.1.2 Seismische interpretatie & Diepte Conversie

NLOG pagina met volgende Dinantien kaarten en data:

Top en Basis Dinantien

 

Verbreidingskaarten

 

 

Putten

 

TWT- en dieptekaarten in PDF, zmap_grid en arc_grid formaat vervaardigd op basis van nieuwe seismische interpretatie van 2D en 3D seismische data. Ruwe seismische interpretatie als punt data (TXT)

Kaarten in PDF en SHAPE formaat met verbreiding van seismische data,  seismische interpretatie en facies

Overzicht van diepe putten  gebruikt voor seismische interpretatie. Locatie, well tops, dikte en metadata voor het Dinantien interval. Lijst met ondiepe putten (Zuid Limburg) tot top Dinantien

SCAN Dinantien WP2.2.3 Petrophysics

 BHG-01

Gebruikt en bestaand
Sonic, density, well path, core data
Herbewerkt en nieuw
Gegevens & resultaten zoals bijeengebracht voor petrofysische eindevaluatie

 

CAL-GT-01-S1

Gebruikt en bestaand
Sonic en well path
Herbewerkt en nieuw
Verliezen bij drillen en gegevens & resultaten zoals bijeengebracht voor petrofysische eindevaluatie

 

CAL-GT-02

Gebruikt en bestaand
Well path data
Herbewerkt en nieuw
Verliezen bij drillen en gegevens zoals bijeengebracht voor eindevaluatie

 

GVK-01

Gebruikt en bestaand
Well path
Herbewerkt en nieuw
Gegevens & resultaten zoals bijeengebracht voor petrofysische eindevaluatie

 

KTG-01

Gebruikt en bestaand
Well path en core data
Herbewerkt en nieuw
Gegevens & resultaten zoals bijeengebracht voor petrofysische eindevaluatie

 

LTG-01

Gebruikt en bestaand
Sonic, density, well path, core data
Herbewerkt en nieuw
MDT en test-interval data, en gegevens & resultaten zoals bijeengebracht voor petrofysische eindevaluatie

 

O18a-1

Gebruikt en bestaand
Sonic, density, well path, core data
Herbewerkt en nieuw
Test-interval data, en gegevens & resultaten zoals bijeengebracht voor petrofysische eindevaluatie

 

S02-02

Gebruikt en bestaand
Sonic, density, well path, core data
Herbewerkt en nieuw
FMT en core-interval data, en gegevens & resultaten zoals bijeengebracht voor petrofysische eindevaluatie

 

S05-01

Gebruikt en bestaand
Sonic, density, well path, core data
Herbewerkt en nieuw
Gegevens & resultaten zoals bijeengebracht voor petrofysische eindevaluatie

 

UHM-02

Gebruikt en bestaand
Sonic, density, well path, core data
Herbewerkt en nieuw
MDT data en gegevens & resultaten zoals bijeengebracht voor petrofysische eindevaluatie

 

WSK-01

Gebruikt en bestaand
Sonic, density, well path, core data
Herbewerkt en nieuw
Gegevens & resultaten zoals bijeengebracht voor petrofysische eindevaluatie

 

HEU-01-S1

Gebruikt en bestaand
Core data

 

KSL-02

Gebruikt en bestaand
Core data

 

P16-01

Gebruikt en bestaand
Sonic, density, core en log data

 

RSB-01

Gebruikt en bestaand
Sonic en log data

 

S02-01

Gebruikt en bestaand
Sonic en log data

 

THM-2002

Gebruikt en bestaand
Core data