SCAN

Algemene informatie

Het programma Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN) wordt sinds begin 2019 uitgevoerd door EBN en TNO met als doel om, specifiek voor gebieden met lage data-dichtheid, de data-positie en daarop volgend de kennis over de ondergrond te vergroten opdat kan worden ingeschat waar de ondergrond in Nederland in potentie geschikt is voor aardwarmtewinning. Verder kan, eventueel, met deze kennis de ontwikkeling van aardwarmteprojecten worden versneld. Meer informatie over het SCAN programma is te vinden via de volgende link. 

Deze pagina geeft een overzicht van bestaande (mijnbouw-wettelijke) data zoals gebruikt, beschikbaar gekomen, her-bewerkt of nieuw opgenomen/geacquireerd in het SCAN programma. Daarnaast geeft deze pagina ook toegang tot de eindresultaten (rapporten) van de verschillende studies binnen dit programma.

Eindresultaten

SCAN Dinantien WP2.2.3 Petrophysics eindrapporten

Detail rapporten voor individuele put analyses:

Data
 

Onderdeel Informatie/Put Beschrijving
SCAN Dinantien WP2.2.3 Petrophysics  BHG-01 Gebruikt en bestaand
Sonic, density, well path, core data
Herbewerkt en nieuw
Gegevens & resultaten zoals bijeengebracht voor petrofysische eindevaluatie
  CAL-GT-01-S1 Gebruikt en bestaand
Sonic en well path
Herbewerkt en nieuw
Verliezen bij drillen en gegevens & resultaten zoals bijeengebracht voor petrofysische eindevaluatie
  CAL-GT-02 Gebruikt en bestaand
Well path data
Herbewerkt en nieuw
Verliezen bij drillen en gegevens zoals bijeengebracht voor eindevaluatie
  GVK-01 Gebruikt en bestaand
Well path
Herbewerkt en nieuw
Gegevens & resultaten zoals bijeengebracht voor petrofysische eindevaluatie
  KTG-01 Gebruikt en bestaand
Well path en core data
Herbewerkt en nieuw
Gegevens & resultaten zoals bijeengebracht voor petrofysische eindevaluatie
  LTG-01 Gebruikt en bestaand
Sonic, density, well path, core data
Herbewerkt en nieuw
MDT en test-interval data, en gegevens & resultaten zoals bijeengebracht voor petrofysische eindevaluatie
  O18a-1 Gebruikt en bestaand
Sonic, density, well path, core data
Herbewerkt en nieuw
Test-interval data, en gegevens & resultaten zoals bijeengebracht voor petrofysische eindevaluatie
  S02-02 Gebruikt en bestaand
Sonic, density, well path, core data
Herbewerkt en nieuw
FMT en core-interval data, en gegevens & resultaten zoals bijeengebracht voor petrofysische eindevaluatie
  S05-01 Gebruikt en bestaand
Sonic, density, well path, core data
Herbewerkt en nieuw
Gegevens & resultaten zoals bijeengebracht voor petrofysische eindevaluatie
  UHM-02 Gebruikt en bestaand
Sonic, density, well path, core data
Herbewerkt en nieuw
MDT data en gegevens & resultaten zoals bijeengebracht voor petrofysische eindevaluatie
  WSK-01 Gebruikt en bestaand
Sonic, density, well path, core data
Herbewerkt en nieuw
Gegevens & resultaten zoals bijeengebracht voor petrofysische eindevaluatie
  HEU-01-S1 Gebruikt en bestaand
Core data
  KSL-02 Gebruikt en bestaand
Core data
  P16-01 Gebruikt en bestaand
Sonic, density, core en log data
  RSB-01 Gebruikt en bestaand
Sonic en log data
  S02-01 Gebruikt en bestaand
Sonic en log data
  THM-2002 Gebruikt en bestaand
Core data