SCAN

Algemene informatie

Sinds 2018 werken TNO en EBN samen aan het meerjarige programma Seismische Campagne Aardwarmte Nederland, kortweg SCAN. Aan de hand van de resultaten van SCAN kan beter worden bepaald waar de ondergrond in Nederland mogelijk geschikt is voor aardwarmtewinning. De grootste, meest in het oog lopende projecten van het SCAN programma zijn het in het veld opnemen van nieuwe seismische data met moderne technieken en de herbewerking van al bestaande seismische data van de Nederlandse ondergrond. Hierbij ligt er een nadruk op gebieden waarvan weinig gegevens beschikbaar zijn. Door de resultaten hiervan bij elkaar te brengen en te bestuderen, wordt de kennis van onze ondergrond vergroot. Meer informatie over het SCAN programma is te vinden via de website scanaardwarmte.nl.

Via deze webpagina worden alle onderzoeksgegevens en eindresultaten van de verschillende studies binnen SCAN gedurende de looptijd van het programma publiek toegankelijk gemaakt. Voornamelijk gaat het hier om eindresultaten (rapporten, kaarten en modellen) voortkomend uit de verschillende studies binnen het programma. De seismische data her-bewerkt of nieuw opgenomen/geacquireerd binnen het SCAN programma is beschikbaar op de NLOG-pagina SCAN 2D seismische data

 

Eindresultaten

SCAN Studies seismische acquisitie per SCAN-gebied

Om te bepalen waar het seismisch onderzoek voor SCAN plaats gaat vinden zijn studies uitgevoerd waarin op basis van beschikbare ondergrondgegevens (bestaande seismische data, gegevens van eerdere boringen en geologische wetenschappelijke literatuur) is ingeschat waar seismisch onderzoek de meeste waarde toevoegt voor de toekomstige ontwikkeling van aardwarmte. De uitkomsten van deze studies zijn per SCAN-deelgebied vastgelegd in de volgende rapporten:

SCAN Dinantien WP2.1.1 & WP2.1.2 Seismische interpretatie & Diepte Conversie

SCAN Dinantien WP2.1.3 Reconstructie van Begraving en Structuur

SCAN Dinantien WP2.1.4 Zwaartekracht en Electro-magnetisme

SCAN Dinantien WP2.1.5 & WP2.2.2 Facies Verdeling & Diagenese

Vanaf midden december 2019 is hierboven een nieuwe versie van het eindrapport beschikbaar met een aantal tekstuele bewerkingen en correcties. Er zijn ook een aantal bijlagen aan dit eindrapport toegevoegd, bestaande uit 13 rapporten die de gegevens en analyses per put beschrijven, 16 gedetailleerde kernbeschrijvingen en 1 regionaal correlatiepaneel.

SCAN Dinantien WP2.2.1 Fracture karakterisatie

SCAN Dinantien WP2.2.3 Petrofysica 

SCAN Dinantien WP2.3 Temperatuur Model

SCAN Dinantien WP2.4 Ondergrondse Spanningsverdeling

SCAN Dinantien WP3.1 Seismiciteit

SCAN Dinantien WP3.2 Productiviteit en Injectiviteit

SCAN Dinantien WP4.1 Generieke Inventarisatie Dreigingen bij Ultra-Diepe Geothermie boringen

Data

Onderdeel Informatie/Put Beschrijving
SCAN 2D seismische data NLOG pagina over SCAN 2D Seismische data Pagina waar de nieuwe en herbewerkte SCAN seismische data te downloaden is.
SCAN Dinantien WP2.1.1 & WP2.1.2 Seismische interpretatie & Diepte Conversie

NLOG pagina met volgende Dinantien kaarten en data:

Top en Basis Dinantien TWT- en dieptekaarten in PDF, zmap_grid en arc_grid formaat vervaardigd op basis van nieuwe seismische interpretatie van 2D en 3D seismische data. Ruwe seismische interpretatie als punt data (TXT)
Verbreidingskaarten Kaarten in PDF en SHAPE formaat met verbreiding van seismische data,  seismische interpretatie en facies
Putten Overzicht van diepe putten  gebruikt voor seismische interpretatie. Locatie, well tops, dikte en metadata voor het Dinantien interval. Lijst met ondiepe putten (Zuid Limburg) tot top Dinantien
SCAN Dinantien WP2.1.3 Reconstructie van Begraving en Structuur Cross secties Voor twee cross secties (centraal en westelijk) die onderwerp zijn geweest van reconstructie in deze studie zijn verschillende secties in diepte beschikbaar voor de verschillende reconstructie stappen.
SCAN Dinantien WP2.1.5 & WP2.2.2 Facies Verdeling & Diagenese

HEU-01
HEU-01-S1
KSL-02 

Gedigitaliseerde log data
BHG-01
KSL-02 
KTG-01
O18-01
S05-01
AACHEN01-outcrop-1,2,3
Cathodoluminescence beelden van slijpplaatjes van Dinantien carbonaat 
samples
BHG-01
CAL-GT-02
HEU-01
HEU-01-S1
KSL-02
LTG-01
UHM-02
WSK-01
Microscoop beelden van slijpplaatjes van Dinantien carbonaat samples
BHG-01 (Bestaande en nieuw gescand)
CAL-GT-02
HEU-01
HEU-01-S1
KSL-02
LTG-01
O18-01
UHM-02
WSK-01
Gescande beelden van slijpplaatjes van Dinantien carbonaat samples
SCAN Dinantien WP2.2.1 Fracture karakterisatie

LTG-01
CAL-GT-01-S1

FMI interpretatie data
SCAN Dinantien WP2.2.3 Petrophysics BHG-01 Gebruikt en bestaand
Sonic, density, well path, core data
Herbewerkt en nieuw
Gegevens & resultaten zoals bijeengebracht voor petrofysische eindevaluatie
CAL-GT-01-S1 Gebruikt en bestaand
Sonic en well path
Herbewerkt en nieuw
Verliezen bij drillen en gegevens & resultaten zoals bijeengebracht voor petrofysische eindevaluatie
CAL-GT-02 Gebruikt en bestaand
Well path data
Herbewerkt en nieuw
Verliezen bij drillen en gegevens zoals bijeengebracht voor eindevaluatie
GVK-01 Gebruikt en bestaand
Well path
Herbewerkt en nieuw
Gegevens & resultaten zoals bijeengebracht voor petrofysische eindevaluatie
KTG-01 Gebruikt en bestaand
Well path en core data
Herbewerkt en nieuw
Gegevens & resultaten zoals bijeengebracht voor petrofysische eindevaluatie
LTG-01 Gebruikt en bestaand
Sonic, density, well path, core data
Herbewerkt en nieuw
MDT en test-interval data, en gegevens & resultaten zoals bijeengebracht voor petrofysische eindevaluatie
O18a-1 Gebruikt en bestaand
Sonic, density, well path, core data
Herbewerkt en nieuw
Test-interval data, en gegevens & resultaten zoals bijeengebracht voor petrofysische eindevaluatie
S02-02 Gebruikt en bestaand
Sonic, density, well path, core data
Herbewerkt en nieuw
FMT en core-interval data, en gegevens & resultaten zoals bijeengebracht voor petrofysische eindevaluatie
S05-01 Gebruikt en bestaand
Sonic, density, well path, core data
Herbewerkt en nieuw
Gegevens & resultaten zoals bijeengebracht voor petrofysische eindevaluatie
UHM-02 Gebruikt en bestaand
Sonic, density, well path, core data
Herbewerkt en nieuw
MDT data en gegevens & resultaten zoals bijeengebracht voor petrofysische eindevaluatie
WSK-01 Gebruikt en bestaand
Sonic, density, well path, core data
Herbewerkt en nieuw
Gegevens & resultaten zoals bijeengebracht voor petrofysische eindevaluatie
HEU-01-S1 Gebruikt en bestaand
Core data
KSL-02 Gebruikt en bestaand
Core data
P16-01 Gebruikt en bestaand
Sonic, density, core en log data
RSB-01 Gebruikt en bestaand
Sonic en log data
S02-01 Gebruikt en bestaand
Sonic en log data
THM-2002 Gebruikt en bestaand
Core data
SCAN Dinantien WP2.3 Temperatuur Model Arc ASCII 
ZMAP
Temperatuurkaart voor top van het Dinantien