Tools

DoubletCalc

DoubletCalc is een programma waarmee een indicatief vermogen van een geothermiedoublet berekend kan worden.
Met het programma kan onder meer de overschrijdingskansgrafiek worden verkregen die onder andere gebruikt kunnen worden voor de aanvraag van de SDE+ en/of de RNES Garantieregeling.

Download de software DoubletCalc v1.4.3 (versie 17 december 2014, inclusief java 7 script)

Deze versie heeft extra functionaliteit ten aanzien van de uitvoer. Er worden meer resultaten in het uitvoerscherm gegeven en de informatie in de "base case details" export is uitgebreid. De oudere versies zijn ook nog beschikbaar:

Download de handleiding van DoubletCalc v1.4.3 (Engels, TNO 2014 R11396, 1 oktober 2014)
Download de software DoubletCalc v1.4 (versie 25 februari 2014)
Download de handleiding van DoubletCalc v1.4
Download de software DoubletCalc v1.3 (versie 30 november 2009)

De belangrijkste toevoegingen in v1.4 in vergelijking met v1.3 zijn dat extra variabelen opgegeven kunnen worden:

  • het verbuizingsschema van producer en injector (diepte along hole, diepte true vertical, binnendiameter en ruwheid);
  • de penetratiehoek in het reservoir van producer en injector;
  • de verdeling van de saliniteit (min - median - max).
     
Broncode van DoubletCalc
De Java/JavaFX broncode van DoubletCalc kan hier gedownload worden.

 

DoubletCalc2D

DoubletCalc 2D v1.0 (DC2D) is een software tool ontwikkeld door TNO. Met deze software is het mogelijk de temperatuur en druk ontwikkeling rond twee of meer geothermische putten te bekekenen, in twee dimensies (2D) en door de tijd heen. De software is ontwikkeld om de kloof tussen eenvoudige 1D simulatie tools zoals TNO's DoubletCalc v1.43 (DC1D, Mijnlieff et al. 2014), en geavanceerde 2D en 3D reservoir simulators zoals Eclipse te overbruggen.

Handleiding DoubletCalc 2D V1.0 (DC2D) (pdf)

ThermoGIS™

Om de zoektocht naar geschikte plaatsen voor aardwarmte te ondersteunen heeft TNO een gratis geothermisch informatiesysteem ontwikkeld: ThermoGIS™ (zie www.thermogis.nl). Met dit systeem beschikt iedereen over een eerste grove inschatting van de mogelijkheid op een bepaalde locatie geothermie te ontwikkelen en over een schat aan informatie op het gebied van aardwarmte in Nederland.

Saliniteitsberekening

Om de saliniteitswaarde van formatiewater te berekenen in ppm NaCl equivalenten heeft TNO een excel rekensheet gemaakt. Hier kan de watersamenstelling worden ingevuld en wordt ondermeer de saliniteitswaarde als resultaat gegeven. Deze kan gebruikt worden in de bepaling van de invoerwaarden in DoubletCalc. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan dit rekensheet. Zodra de QC is voltooid wordt het bestand vrijgegeven.

Berekening van Skin van horizontale putten

Als in het ontwerp van een aardwarmteproject wordt geopteerd voor horizontale putten kan het indicatieve geothermische vermogen niet zonder meer met DoubletCalc berekend worden. Om zonodig toch een indicatie te krijgen van het geothermisch vermogen kan de productiviteitsverbetering ten gevolge van een horizontaal productietraject berekend worden met behulp van analytische methodieken zoals in het publieke domein gepubliceerd. TNO heeft deze methodieken in een excel-rekensheet geïmplementeerd om de productiviteitsverbetering te vangen in een skin-waarde. Een alternatief voor de bepaling van het debiet bij gebruik van een horizontale put en daarmee het geothermisch vermogen is een reservoir simulator te gebruiken.

Handleiding equivalent skin horizontal well (pdf)
Equivalent skin horizontal well (xls)

Sheet bepaling indicatieve injectiedrukruimte

Het Excel rekensheet ‘Geomech_V2.xlsx’ en de ondersteunende handleiding kan gebruikt worden om inzicht te krijgen in de verhouding van de opgelegde injectiedruk in de injectieput met de verschillende gradiënten:

  • Injectiedruk gradiënt SodM
  • Lithostatische drukgradiënt
  • Hydrostatische drukgradiënt
  • Minimale horizontale spanningsgradiënt (Shmin)
  • Minimale horizontale spanningsgradiënt rekening houdend met thermische effecten van het injectiewater op het gesteente (Shmin-thermal)

Voor meer informatie zie notitie