Stimuleringsmaatregelen

Vanuit de overheid worden enkele stimuleringsmaatregelen aangeboden om de financiele last en/of risico (deels) weg te nemen. Twee belangrijke subsidiemaatregelen die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beschikbaar stelt zijn de RNES en de SDE+. Meer informatie hierover kunt u vinden op de desbetreffende pagina's.