Gegevensverstrekking aan de overheid

TNO heeft samen met NOGEPA en EBN een handvest opgesteld, dat de regels en plichten omtrent dataverstrekking en rapportage bij onderzoek naar en winning van delfstoffen uit de ondergrond beschrijft. De hoofdtekst combineert en vat de verschillende secties in de Mijnbouwwet die over dit onderwerp gaan samen. De twee appendices (Appendix I: Definities, Appendix II: Standaarden en technische specificaties) leggen meer inhoudelijk vast aan welke eisen de data moeten voldoen. Zij verwijzen naar de onderwerpen die in de hoofdtekst beschreven staan.

Gestandaardiseerde formats

Adres informatie

Zie contactgegevens voor verstrekking van gegevens per gegevenstype.

Boorgatmetingen en seismische gegevens dienen te worden verstuurd naar:

TNO - Geologische Dienst Nederland
Rapportage Mijnbouwwet Confidentieel
Postbus 80015
3508 TA Utrecht

Gesteentemonsters (kernen en boorgruis) dienen te worden afgeleverd bij:
TNO Centraal Kernhuis
Leeuweriklaan 14
Bedrijvenpark Zeist-West
Zeist
T 030-2518300
Adres in GoogleMaps