Verkenningsonderzoek

Aanmelden 

Deze procedure is van toepassing op verkenningsonderzoek dat plaatsvindt met gebruikmaking van kunstmatig opgewekte trillingen.

Tenminste vier weken voor de aanvang van een verkenningsonderzoek, verstrekt de opdrachtgever van het verkenningsonderzoek aan de inspecteur-generaal der mijnen:

  • gegevens omtrent de wijze waarop het verkenningsonderzoek zal worden verricht;
  • een kaart waarop is aangegeven het gebied waarin en de lijnen waarlangs het verkenningsonderzoek zal worden verricht en de naam van de opdrachtnemer;
  • de data waarop het verkenningsonderzoek zal worden verricht, en
  • indien bij het verkenningsonderzoek op zee gebruik gemaakt zal worden van vaartuigen: de namen, nationaliteit en registratiekenmerken van die vaartuigen.

 

De onderzoeker doet de inspecteur-generaal der mijnen onmiddellijk mededeling van wijzigingen in de hierboven beschreven gegevens.

Tijdens het uitvoeren van het onderzoek wordt dagelijks een voortgangsverslag verstrekt aan het Kustwachtcentrum (Mijnbouwbesluit, artikel 13).

Mijnbouwwet: hoofdstuk 1, artikel 1dhoofdstuk 2, artikel 49d en hoofdstuk 8, artikel 127 en artikel 130
Mijnbouwbesluit: hoofdstuk 2, artikelen 9-23 en hoofdstuk 8, artikel 108
Mijnbouwregeling: hoofdstuk 2, artikelen 2.1.1-2.8.1