RNES (garantieregeling)

Boren naar geothermie brengt een financieel risico met zich mee. Een boring is immers kostbaar en levert niet altijd resultaat op. Om dit risico (gedeeltelijk) af te dekken is de Garantieregeling geothermie (RNES Risico's Dekken voor geothermie) opgezet. Er is een periodieke openstelling van de Garantieregeling geothermie om een aanvraag in te dienen.

Op 1 januari 2018 gaat de regeling Risico’s dekken voor aardwarmte voor de zevende keer open. De zevende opening is gepubliceerd op 6 december 2017 in de Staatscourant. Een wijziging van de openstellingsregeling is gepubliceerd op 12 december in de Staatscourant.

De handleiding Regeling nationale EZ subsidies – Risico’s dekken voor geothermie Garantieregeling tegen het risico van misboring Zevende openstelling is hier te downloaden. De site van RVO bevat tevens informatie over eerdere openstellingen inclusief bijbehorende documentatie. Indien u in aanmerking komt voor de Garantieregeling geothermie kunt u uw aanvraag indienen bij RVO.


Bij het opstellen van uw aanvraag kan voor de berekening van het indicatief geothermisch vermogen gebruik worden gemaakt van het programma DoubletCalc (versie 17 december 2014). Met dit door TNO beschikbaar gestelde programma kan eenvoudig de vereiste overschrijdingskansgrafiek worden verkregen. De DoubletCalc handleiding is hier te downloaden. Voor aanvragers die in de eerste twee openstellingen gebruik hebben gemaakt van DoubletCalc v1.3 is hier de betreffende software te vinden. De DoubletCalc 1.3 handleiding is hier te downloaden.

Deelname aan de garantieregeling vereist vrijgave van bepaalde informatie na afronding van de garantieregelingdeelname. Deze vrijgegeven informatie is te vinden op de RVO-website

De aanvraag voor de Garantieregeling, en zo nodig de claim hierop, moet aan bepaalde eisen voldoen met betrekking tot het geologisch onderzoek, het testen van de putten en de berekening van het indicatief geothermisch vermogen. De onderstaande documenten gaan hierop in: