RNES (garantieregeling)

Boren naar geothermie brengt een financieel risico met zich mee. Een boring is immers kostbaar en levert niet altijd resultaat op. Om dit risico (gedeeltelijk) af te dekken is de Garantieregeling geothermie (RNES Risico's Dekken voor geothermie) opgezet. Er is een periodieke openstelling van de Garantieregeling geothermie om een aanvraag in te dienen.

Bij het opstellen van uw aanvraag kan voor de berekening van het indicatief geothermisch vermogen gebruik worden gemaakt van het programma DoubletCalc dat te downloaden is vanaf de Tools pagina. Met dit door TNO beschikbaar gestelde programma kan eenvoudig de vereiste overschrijdingskansgrafiek worden verkregen.

Deelname aan de garantieregeling vereist vrijgave van bepaalde informatie na afronding van de garantieregelingdeelname. Deze vrijgegeven informatie is te vinden op de RVO-website

De aanvraag voor de Garantieregeling, en zo nodig de claim hierop, moet aan bepaalde eisen voldoen met betrekking tot het geologisch onderzoek, het testen van de putten en de berekening van het indicatief geothermisch vermogen. De onderstaande documenten gaan hierop in: