SDE++

De Nederlandse overheid stimuleert de productie van duurzame energie met behulp van de SDE++ subsidie.
Op de site van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kunt u meer informatie vinden over de SDE++-regeling. Tevens kunt u hier SDE++ subsidie aanvragen. Hier een overzicht van reeds toegekende SDE++ subsidies aan aardwarmteprojecten.

Geologisch rapport SDE++
Voor aardwarmteprojecten is een geologisch onderzoek vereist. 
In het TNO rapport "Specificaties geologisch onderzoek voor geothermieprojecten - Rapportagevereisten SDE+ en RNES“ (april 2017) staat beschreven waar de geologische onderbouwing van de SDE++ subsidieaanvraag minimaal aan moet voldoen.

Bij het opstellen van uw aanvraag kan voor de berekening van het indicatief geothermisch vermogen gebruik worden gemaakt van het programma DoubletCalc dat te downloaden is vanaf de Tools pagina. Met dit door TNO beschikbaar gestelde programma kan eenvoudig de vereiste overschrijdingskansgrafiek worden verkregen.