SDE+

De SDE+ heeft in 2019 twee openstellingsrondes: voorjaar 2019 en najaar 2019. De SDE+ openstellingsronde voorjaar 2019 is geopend van 12 maart 2019, 9.00 uur tot 4 april 2019, 17.00 uur en heeft een budget van 5 miljard euro beschikbaar om projecten voor duurzame energieproductie te ondersteunen.

Op 18 en 19 februari 2019 zijn de ministeriële regelingen in de Staatscourant gepubliceerd.

De Nederlandse overheid stimuleert de productie van duurzame energie met behulp van de SDE+ subsidie. Sinds 2012 is het produceren van duurzame warmte ook onderdeel van de regeling. De SDE+ is een exploitatiesubsidie. Dat wil zeggen: producenten ontvangen subsidie voor de opgewekte duurzame energie. 
Als er een opsporingsvergunning in het kader van de Mijnbouwwet nodig is, moet deze zijn verleend op het moment dat u de subsidieaanvraag indient. Deze moet u altijd meesturen bij uw aanvraag. 
Op de site van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kunt u meer informatie vinden over de SDE+-regeling. Tevens kunt u hier SDE+ subsidie aanvragen. Hier een overzicht van reeds toegekende SDE+ subsidies aan geothermieprojecten.
 

SDE+ aanvragen?
Houd bij de aanvraag rekening dat enkele bijlagen met de subsidieaanvraag meegestuurd moeten worden. Onder andere:

  • Opsporingsvergunning in het kader van de Mijnbouwwet ;
  • Een verklaring van de locatie eigenaar als u zelf geen eigenaar van de beoogde locatie voor de productie-installatie bent;
  • Een haalbaarheidsstudie;
  • Een geologisch rapport.

Haalbaarheidstudie SDE+
Informatie over de haalbaarheidsstudie leest u in de ‘Handleiding haalbaarheidsstudie SDE+’. Om u te helpen met een volledige haalbaarheidsstudie biedt RVO.nl een ‘Model haalbaarheidsstudie SDE+’ aan. Beide documenten vindt u op de SDE-website onder de tab Bijlagen bij uw SDE+ aanvraag.

Geologisch rapport SDE+
Voor geothermieprojecten is een geologisch onderzoek vereist. 
In het TNO rapport "Specificaties geologisch onderzoek voor geothermieprojecten - Rapportagevereisten SDE+ en RNES“ (april 2017) staat beschreven waar de geologische onderbouwing van de SDE+ subsidieaanvraag minimaal aan moet voldoen.

Bij het opstellen van uw aanvraag kan voor de berekening van het indicatief geothermisch vermogen gebruik worden gemaakt van het programma DoubletCalc dat te downloaden is vanaf de Tools pagina. Met dit door TNO beschikbaar gestelde programma kan eenvoudig de vereiste overschrijdingskansgrafiek worden verkregen.

Verdere informatie kunt u vinden in: