Aanvraag mijnbouwmilieuvergunning

Aanvraag mijnbouwmilieuvergunning

Voor het oprichten of in stand houden van een mijnbouwwerk, niet-zijnde een inrichting als bedoeld in hoofdstuk 8 van de wet Milieubeheer, is een vergunning nodig van de Minister van Economische Zaken (Mijnbouwwet artikel 40, lid 2 juncto Mijnbouwregeling paragraaf 1.2 en paragraaf 1.4).

Om op efficiënte wijze aan deze eis te voldoen en mogelijke vertraging in het autorisatie proces te voorkomen, wordt geadviseerd om het document te sturen:
1. naar het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Directie Transitie Diepe Ondergrond, Postbus 20401, 2500 EK, Den Haag en
2. de digitale versie naar mijnbouwvergunningen@minezk.nl.

Aanvraagformulier: Aanvraag mijnbouwmilieuvergunning

Mijnbouwwet: artikel 40, lid 2
Mijnbouwbesluit:
Mijnbouwregeling: paragraaf 1.2 en paragraaf 1.4