Aanvraag vergunningen voor het opslaan van stoffen

Aanvraag vergunningen voor het opslaan van stoffen

Voor het opslaan van stoffen is een daartoe strekkende vergunning nodig van de Minister van Economische Zaken (artikel 25 van de Mijnbouwwet). De procedure hiervoor is opgenomen in hoofdstuk 3 van de Mijnbouwwet.

In artikel 1.3.4, bijlage 1 en bijlage 2 van de Mijnbouwregeling zijn de gegevens opgenomen die overlegd moet worden bij een vergunningaanvraag.

Om op efficiënte wijze aan deze eis te voldoen en mogelijke vertraging in het autorisatie proces te voorkomen, wordt geadviseerd om het document te sturen:
1. naar het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Directie Transitie Diepe Ondergrond, Postbus 20401, 2500 EK, Den Haag en
2. de digitale versie naar mijnbouwvergunningen@minezk.nl.

Aanvraagformulier: Opslagvergunning Mijnbouwwet

Mijnbouwwet: hoofdstuk 3, artikelen 25-32
Mijnbouwbesluit: artikel 7 en artikel 28
Mijnbouwregeling: artikel 1.2.1artikel 1.2.2 en artikel 1.3.4