Samenvoeging van vergunningen

Samenvoeging van vergunningen

Voor het samenvoegen van twee of meer vergunningen, waardoor een vergunning voor een gebied ontstaat, dienen de vergunninghouders een aanvraag in om samenvoeging van de vergunningen.

Om op efficiënte wijze aan deze eis te voldoen en mogelijke vertraging in het autorisatie proces te voorkomen, wordt geadviseerd om het document te sturen:
1. naar het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Directie Transitie Diepe Ondergrond, Postbus 20401, 2500 EK, Den Haag en
2. de digitale versie naar mijnbouwvergunningen@minezk.nl.

Aanvraagformulier: Samenvoegen van vergunningen

Mijnbouwwet: artikel 19, onderdeel b
Mijnbouwbesluit: artikel 137-140
Mijnbouwregeling: artikel 1.8.2