Aanvraag vergunning voor verkenningsonderzoek

Vergunning voor verkenningsonderzoek

Hoofdstuk 2 van het Mijnbouwbesluit beschrijft de regels voor het verkenningsonderzoek (seismische surveys). In het algemeen is er geen vergunningvereiste voor het uitvoeren van een seismisch onderzoek op zee. Alleen wanneer belangen van scheepvaart en defensie spelen is een aparte toestemming vereist. Zie daarvoor de kaarten met scheepvaartroutes en defensiegebieden.

In artikel 108 van het Mijnbouwbesluit staat een regeling voor het verstrekken van informatie over de resultaten van het seismisch onderzoek.

Om op efficiënte wijze aan deze eis te voldoen en mogelijke vertraging in het autorisatie proces te voorkomen, wordt geadviseerd om het document te sturen:
1. naar het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Directie Transitie Diepe Ondergrond, Postbus 20401, 2500 EK, Den Haag en
2. de digitale versie naar mijnbouwvergunningen@minezk.nl.

NB! Nederland is bezig met het aanwijzen van gebieden in Noordzee die voor natuur van bijzonder belang zijn. Als dat eenmaal het geval is zal een aparte vergunning onder Natuurbeschermingswet nodig zijn. 

Mijnbouwwet: hoofdstuk 1, artikel 1dartikel 2, artikel 49d en artikel 8, artikel 127 en artikel 130
Mijnbouwbesluit: hoofdstuk 2, artikel 9-23 en hoofdstuk 8, artikel 108
Mijnbouwregeling: hoofdstuk 2, artikel 2.1.1-2.8.1