Overdracht van vergunningen

Overdracht van vergunningen

Voor het overdragen van een vergunning dient de vergunninghouder een aanvraag in tot overdracht.

Om op efficiënte wijze aan deze eis te voldoen en mogelijke vertraging in het autorisatie proces te voorkomen, wordt geadviseerd om het document te sturen:
1. naar het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Directie Transitie Diepe Ondergrond, Postbus 20401, 2500 EK, Den Haag en
2. de digitale versie naar mijnbouwvergunningen@minezk.nl.

Aanvraagformulier: Overdracht van vergunningen

Mijnbouwwet: artikel 20
Mijnbouwbesluit:
Mijnbouwregeling: artikelen 1.3.7, derde lid -1.3.10