Splitsing van vergunningen

Splitsing van vergunningen

Indien de houder van een vergunning een deel van zijn vergunning op een ander wil doen overgaan, dient hij een aanvraag in om splitsing van de vergunning als bedoeld in artikel 19, onderdeel a.

Om op efficiënte wijze aan deze eis te voldoen en mogelijke vertraging in het autorisatie proces te voorkomen, wordt geadviseerd om het document te sturen:
1. naar het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Directie Transitie Diepe Ondergrond, Postbus 20401, 2500 EK, Den Haag en
2. de digitale versie naar mijnbouwvergunningen@minezk.nl.


Mijnbouwwet: artikel 19, onderdeel a
Mijnbouwbesluit: artikel 135 en artikel 136
Mijnbouwregeling: artikel 1.8.1