Geomechanische data

Geomechanische data

Ten behoeve van het uitvoeren van geomechanische berekeningen of modellen heeft TNO-AGE voor 41 Nederlandse putten (dynamische) geomechanische parameters afgeleid voor alle lithostratigrafische intervallen waarover een akoestische- en bulk dichtheid-log beschikbaar is. Naast een Excel file met de resulterende parameterwaarden is een notitie opgesteld waarin het data selectie proces en de toegepaste methoden zijn beschreven, alsmede een Excel file met een lijst van putten en gebruikte log data.