Pressure Southern North Sea (PSNS) database

Deze PSNS database is tot stand gekomen in verschillende projecten met als laatste TKIG01002 “Integrated pressure information system for the onshore and offshore Netherlands” en welke plaats had van begin 2013 tot januari 2015. Deze versie van de database bevat alleen publieke data voor putten zoals gepubliceerd op NLOG via bv. well completion rapporten, wireline formation test logs, drill stem test rapporten, production test rapporten, formation integrity test/leak-off test rapporten, mud rapporten en logs, weekly/monthly drilling rapporten en well logs. Deze database is niet compleet en bevat niet alle putten waarvoor dit soort documenten publiek toegankelijk zijn per midden 2014, en bevat ook geen putten waarvoor dit soort documenten publiek beschikbaar zijn gekomen na midden 2014.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar een publieke versie van het eindrappport van het project. Twee appendices van dit rapport vermelden alle andere data en visualisatie producten die zijn gegenereerd in het project. Deze andere data en producten zijn niet beschikbaar via deze of andere pagina’s van NLOG

De database en eindrapport zijn “as is” beschikbaar en TNO is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor enige schade die volgt uit het gebruik. Enige specifieke observaties mbt. de data kan aan TNO worden voorgelegd.