Thermogis

ThermoGIS is een door TNO ontwikkeld, vrij beschikbaar, geothermisch informatiesysteem. Met behulp van ThermoGIS kunt u de geschiktheid van de Nederlandse ondergrond voor geothermische toepassingen bekijken, maar ook in meer detail eigenschappen van een bepaalde watervoerende laag zoals diepte, dikte, temperatuur, en doorlatendheid.

De kaarten in ThermoGIS worden van tijd tot tijd geactualiseerd op basis van nieuwe gegevens. De kaarten in ThermoGIS zijn gebaseerd op regionale kartering, daardoor kunnen de getoonde waarden op specifieke locaties afwijken van de werkelijkheid.