Thermogis

ThermoGIS is een door TNO ontwikkeld, vrij beschikbaar, geothermisch informatiesysteem. Met behulp van ThermoGIS kunt u de geschiktheid van de Nederlandse ondergrond voor geothermische toepassingen bekijken, maar ook in meer detail eigenschappen van een bepaalde watervoerende laag zoals diepte, dikte, temperatuur, en doorlatendheid.

De kaarten in ThermoGIS worden van tijd tot tijd geactualiseerd op basis van nieuwe gegevens. De kaarten in ThermoGIS zijn gebaseerd op regionale kartering, daardoor kunnen de getoonde waarden op specifieke locaties afwijken van de werkelijkheid.

 

De methodologie die ten grondslag ligt aan ThermoGIS is beschreven in een viertal publicaties:

Subsurface temperature of the onshore Netherlands: new temperature dataset and modelling
D. Bonté, J.-D. van Wees & J.M. Verweij,
Netherlands Journal of Geosciences — Geologie en Mijnbouw, 91–4, 491-515, 2012

Reservoir characterisation of aquifers for direct heat production: Methodology and screening of the potential reservoirs for the Netherlands
M.P.D. Pluymaekers, L. Kramers, J.-D. van Wees, A. Kronimus, S. Nelskamp, T. Boxem & D. Bonté
Netherlands Journal of Geosciences — Geologie en Mijnbouw, 91–4, 621-636, 2012

Direct heat resource assessment and subsurface information systems for geothermal aquifers; the Dutch perspective
L. Kramers, J.-D. van Wees, M.P.D. Pluymaekers, A. Kronimus & T. Boxem
Netherlands Journal of Geosciences — Geologie en Mijnbouw, 91–4, 637-649,2012

Geothermal aquifer performance assessment for direct heat production – Methodology and application to Rotliegend aquifers
J.-D. van Wees, A. Kronimus, M. van Putten, M.P.D. Pluymaekers, H. Mijnlieff, P. van Hooff, A. Obdam & L. Kramers
Netherlands Journal of Geosciences — Geologie en Mijnbouw, 91–4, 651-665, 2012