Temperatuurgegevens

Ondergrondse temperatuurgegevens worden routinematig verzameld bij geothermieboringen, puttesten (DST), formatie-druktests (RFT) en tijdens het loggen van putten (BHT). TNO heeft temperatuurdata van onshore boringen uit publieke bronnen verzameld in een Excel spreadsheet. BHT-data zijn gecorrigeerd voor aan het boorproces gerelateerde afkoelingseffecten volgens de methode die beschreven is in Bonté et al. (2012)