Zwaartekracht en magnetisch veld

Bouguer Anomalie: De grootte van de Bouguer anomalie op zekere plaats is een maat voor het tekort of overschot aan massa in het onderliggende gesteente. Waar de gesteentekolom is opgebouwd uit relatief licht gesteente, heerst een massatekort en is de Bouguer anomalie negatief. Een gesteentekolom van relatief zwaar gesteente vertegenwoordigt een massaoverschot, dat tot uitdrukking komt in een positieve anomalie.

  PDF ARC_grid Zmap_grid
Bouguer anomalie _2009 _2010 _2010

 

 

Aardmagneetveld: De anomalie van de verticale component van het aardmagneetveld is een maat voor de concentratie van ferromagnetische stoffen (overwegend magnetiet) in de aardkorst. De anomalie is groter naarmate de concentratie van deze stoffen groter is. De grootste concentraties van deze stoffen komen voor in stollingsgesteente en in metamorf gesteente. In sedimentair gesteente is hun concentratie meestal gering.

  PDF ARC_grid Zmap_grid
Magnetisch veld _2009 _2010 _2010