Bestanden interactieve kaart

Kaartmateriaal zoals getoond op deze site wordt zoveel mogelijk beschikbaar gesteld. Links in de onderstaande tabellen verwijzen direct naar een digitaal bestand of naar een website of web service.

Belangrijk: De gegevens zijn afkomstig van TNO en Rijkswaterstaat Noordzee. Ondanks het streven naar uniformiteit in de gegevensbestanden binnen de cartografie is dit nog niet overal gerealiseerd. Dit betreft met name de projectiesystemen. Oorzaak is dat de gegevens afkomstig zijn uit verschillende gebruiksomgevingen. De gebruiker zal zelf zorg moeten dragen voor het converteren van de gegevens naar het gewenste projectiesysteem.

WFS diensten

Vergunningenhttps://www.gdngeoservices.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_licence_utm/MapServer/WFSServer?
Veldenhttps://www.nlog.nl/arcgis/services/NLOG_WFS/gdw_ng_wfs_field_utm/MapServer/WFSServer?
3D seismische datahttps://www.nlog.nl/arcgis/services/NLOG_WFS/gdw_ng_wfs_smc_grid_utm/MapServer/WFSServer?
2D seismische data analooghttps://www.nlog.nl/arcgis/services/NLOG_WFS/gdw_ng_wfs_smc_ln_an_utm/MapServer/WFSServer?
2D seismische data digitaalhttps://www.nlog.nl/arcgis/services/NLOG_WFS/gdw_ng_wfs_smc_ln_dig_utm/MapServer/WFSServer?
Alle boringenhttps://www.nlog.nl/arcgis/services/NLOG_WFS/gdw_ng_wfs_wll_utm/MapServer/WFSServer?
Boortrajectenhttps://nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_trjctry_utm/MapServer/WFSServer?
Mijnbouw faciliteiten (productieplatforms)https://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_facility_utm/MapServer/WFSServer?

WMS diensten

Productieplatformshttps://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_facility_utm/MapServer/WMSServer?
Veldenhttps://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_field_utm/MapServer/WMSServer?
3D seismische datahttps://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_smc_grid_utm/MapServer/WMSServer?
2D seismische data analooghttps://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_smc_ln_an_utm/MapServer/WMSServer?
2D seismische data digitaalhttps://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_smc_ln_dg_utm/MapServer/WMSServer?
2D NAM seismische datahttps://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_smc_ln_nm_utm/MapServer/WMSServer?
Alle boringenhttps://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_wll_all_utm/MapServer/WMSServer?
Beeindigde borigenhttps://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_wll_cpl_utm/MapServer/WMSServer?
Lopende boringenhttps://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_wll_drl_utm/MapServer/WMSServer?
Producerende boringenhttps://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_wll_prd_utm/MapServer/WMSServer?
Trajectories (UTM)https://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_trjctry_utm/MapServer/WMSServer?
2D seismische data na 1985https://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_smc_ln_gt_85_utm/MapServer/WMSServer?
2D seismische data 1980-1984https://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_smc_ln_80_84_utm/MapServer/WMSServer?
2D seismische data 1975-1979https://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_smc_ln_75_79_utm/MapServer/WMSServer?
2D seismische data 1970-1974https://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_smc_ln_70_75_utm/MapServer/WMSServer?
2D seismische data voor 1970https://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_smc_ln_lt_70_utm/MapServer/WMSServer?
Vergunningenhttps://www.gdngeoservices.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_licence_utm/MapServer/WMSServer?
Vergunningen opslaghttps://www.gdngeoservices.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_licence_str_utm/MapServer/WMSServer?
Verguninngen steenzouthttps://www.gdngeoservices.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_licence_salt_utm/MapServer/WMSServer?
Vergunningen koolwaterstoffen https://www.gdngeoservices.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_licence_HYDROCARBONS_utm/MapServer/WMSServer?
Vergunningen koolwaterstoffen aangevraagdhttps://www.gdngeoservices.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_licence_HYDROCARBONS_applied_utm/MapServer/WMSServer?
Vergunningen geothermiehttps://www.gdngeoservices.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_licence_earthheat_utm/MapServer/WMSServer?
Vergunningen steenkoolhttps://www.gdngeoservices.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_licence_coal_utm/MapServer/WMSServer?
Vergunningen koolstofdioxidehttps://www.gdngeoservices.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_licence_co2_utm/MapServer/WMSServer?
Vergunningen wetenschappelijk onderzoekhttps://www.gdngeoservices.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_licence_srp_utm/MapServer/WMSServer?
  • Handleiding: het toevoegen van een WMS server in ArcGIS
  • Handleiding: het toevoegen van een WMS server in QGIS

Shapefiles

De volgende data is beschikbaar als shapefile. Voor het meest recente overzicht: zie de interactieve kaart.

Rijkswaterstaat geografische gegevens

Rijkswaterstaat beheert en gebruikt geografische gegevenssets voor haar primaire processen. Een deel van deze gegevens is ook via internet beschikbaar. Een volledig en actueel overzicht van de bestanden en bijbehorende meta data is te bekijken via de RWS mapviewer.

Nationaal GeoRegister (NGR)

Naast bovenstaande gegevens zijn via het Nationaal GeoRegister (NGR) metadata, maar ook andere datatypen te benaderen.