Procedures vergunningen

 • Aanvraag omgevingsvergunning
 • Aanvraag vergunning voor verkenningsonderzoek
 • Aanvraag vergunningen voor opsporen en winnen van delfstoffen of geothermische energie
 • Aanvraag vergunningen voor het opslaan van stoffen
 • Aanvraag mijnbouwmilieuvergunning
 • Splitsing van vergunningen
 • Samenvoeging van vergunningen
 • Overdracht van vergunningen

 

Technische eisen aan operators

Een operator moet om aan de wet- en regelgeving te voldoen aannemelijk maken, dat hij beschikt over:

 • Terzake kundig management.
 • Voldoende vakbekwaam en ervaren (staf)personeel om de mijnbouwkundige processen te beheersen.
 • Personeel, dat voldoende bekend is met de Nederlandse wet- en regelgeving.
 • Een organisatie, die in staat is om adequaat te handelen als er zich calamiteiten voordoen.
 • Plan van Aanpak voor het uitvoeren van de voorgenomen werkzaamheden.
 • (P.M. Voldoende financiële middelen om de voorgenomen werkzaamheden uit te voeren).
   

Toelichting op Technische eisen aan operators