Bestanden interactieve kaart

Kaartmateriaal zoals getoond op deze site wordt zoveel mogelijk beschikbaar gesteld. Links in de onderstaande tabellen verwijzen direct naar een digitaal bestand of naar een website of web service.


Belangrijk: De gegevens zijn afkomstig van TNO en Rijkswaterstaat Noordzee. Ondanks het streven naar uniformiteit in de gegevensbestanden binnen de cartografie is dit nog niet overal gerealiseerd. Dit betreft met name de projectiesystemen. Oorzaak is dat de gegevens afkomstig zijn uit verschillende gebruiksomgevingen. De gebruiker zal zelf zorg moeten dragen voor het converteren van de gegevens naar het gewenste projectiesysteem.
 

ArcGIS WMS diensten

Productieplatforms

https://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_facility_utm/MapServer/WMSServer?

Velden

https://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_field_utm/MapServer/WMSServer?

3D seismische data

https://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_smc_grid_utm/MapServer/WMSServer?

2D seismische data analoog

https://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_smc_ln_an_utm/MapServer/WMSServer?

2D seismische data digitaal

https://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_smc_ln_dg_utm/MapServer/WMSServer?

2D NAM seismische data

https://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_smc_ln_nm_utm/MapServer/WMSServer?

Alle boringen

https://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_wll_all_utm/MapServer/WMSServer?

Beeindigde borigen

https://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_wll_cpl_utm/MapServer/WMSServer?

Lopende boringen

https://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_wll_drl_utm/MapServer/WMSServer?

Producerende boringen

https://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_wll_prd_utm/MapServer/WMSServer?

Trajectories (UTM)

https://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_trjctry_utm/MapServer/WMSServer?

Vergunningen

https://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_licence_utm/MapServer/WMSServer?

Pijpleidingen offshore

https://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_pipe_utm/MapServer/WMSServer?

Windparken turbines

https://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_windpak_utm/MapServer/WMSServer?

2D seismische data na 1985

https://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_smc_ln_gt_85_utm/MapServer/WMSServer?

2D seismische data 1980-1984

https://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_smc_ln_80_84_utm/MapServer/WMSServer?

2D seismische data 1975-1979

https://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_smc_ln_75_79_utm/MapServer/WMSServer?

2D seismische data 1970-1974

https://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_smc_ln_70_75_utm/MapServer/WMSServer?

2D seismische data voor 1970

https://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_smc_ln_lt_70_utm/MapServer/WMSServer?

Vergunningen opslag

https://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_licence_str_utm/MapServer/WMSServer?

Verguninngen steenzout

https://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_licence_salt_utm/MapServer/WMSServer?

Vergunningen koolwaterstoffen 

https://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_licence_HYDROCARBONS_utm/MapServer/WMSServer?

Vergunningen koolwaterstoffen aangevraagd https://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_licence_HYDROCARBONS_applied_utm/MapServer/WMSServer?
Vergunningen geothermie

https://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_licence_earthheat_utm/MapServer/WMSServer?

Vergunningen steenkool

https://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_licence_coal_utm/MapServer/WMSServer?

  • Handleiding: het toevoegen van een WMS server in ArcGIS
  • Handleiding: het toevoegen van een WMS server in QGIS

Shapefiles

De volgende data is beschikbaar als shapefile. De shapefiles worden incidenteel bijgewerkt en zijn dus niet altijd up-to-date! Voor het meest recente overzicht: zie de interactieve kaart.

 

Rijkswaterstaat geografische gegevens

Rijkswaterstaat beheert en gebruikt geografische gegevenssets voor haar primaire processen. Een deel van deze gegevens is ook via internet beschikbaar.


Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met de servicedesk data van Rijkswaterstaat DID, te bereiken via telefoon: 088-797 3999 (op werkdagen van 09.00 tot 17.00) of e-mail: servicedesk-data@rws.nl.
 

Nationaal GeoRegister (NGR)

Naast bovenstaande gegevens zijn via het Nationaal GeoRegister (NGR) metadata, maar ook andere datatypen te benaderen.