SCAN Dinantien 2D Seismische Interpretatie en Diepte Conversie

Achtergrond

Sinds begin 2019 werken TNO en EBN samen aan het driejarige programma Seismische Campagne Aardwarmte Nederland, kortweg SCAN. Aan de hand van de resultaten van SCAN kan beter worden bepaald waar de ondergrond in Nederland mogelijk geschikt is voor aardwarmtewinning. De grootste, meest in het oog lopende projecten van het SCAN programma zijn het seismisch onderzoek in het veld en de herbewerking van al bestaande data van de Nederlandse ondergrond. Door de resultaten hiervan bij elkaar te brengen en te bestuderen, wordt de kennis van onze ondergrond vergroot. In het programma, vooral via de activiteiten
•    herbewerken van bestaande seismische data  met moderne technieken, en
•    verwerven van nieuwe seismische data van de ondergrond
ligt er een nadruk op gebieden waarvan nog te weinig gegevens beschikbaar zijn. 
Meer informatie over het SCAN programma is te vinden via de website www.scanaardwarmte.nl, terwijl via een andere NLOG-pagina alle onderzoeksgegevens en eindresultaten van de verschillende studies binnen SCAN gedurende de looptijd van het programma publiek toegankelijk worden gemaakt. 


Kaarten Seismische Interpretatie en Diepte Conversie voor Dinantien

Top en Basis Dinantien

TWT- en dieptekaarten in PDF, zmap_grid en arc_grid formaat vervaardigd op basis van nieuwe seismische interpretatie van 2D en 3D seismische data. De ruwe data van deze interpretatie is hierbij ook beschikbaar. 

  PDF ARC_grid ZMAP_grid TXT
TWT van de top Dinantien Nov2019 Nov2019 Nov2019 image 14Nov2019
TWT van de basis Dinantien Nov2019 Nov2019 Nov2019 image 15Nov2019
Diepte van de top Dinantien Nov2019 Nov2019 Nov2019 image 16Nov2019
Diepte van de basis Dinantien Nov2019 Nov2019 Nov2019 image 17Nov2019

Verbreidingskaarten

Kaarten in PDF en SHAPE formaat met verspreiding van seismische data, seismische interpretatie en facies.

  PDF SHAPE
Seismische dekking Nov2019 Nov2019
Interpretatie dekking basis Dinantien Nov2019 Nov2019
Interpretatie dekking top Dinantien Nov2019 Nov2019
Tournasian facies Nov2019 Nov2019
Molinacian, Livian & Warnantian facies Nov2019 Nov2019

Putten

Overzicht van diepe putten  gebruikt voor seismische interpretatie. Locatie, well tops, dikte en metadata voor het Dinantien interval. Lijst met ondiepe putten (Zuid Limburg) tot top Dinantien.

  SHAPE TXT
Dinantien putten Nov2019 image 18Nov2019
Ondiepe putten Nov2019