Velmod-4

Het regionale snelheidsmodel VELMOD-4 is de opvolger van VELMOD-3.1 en is ontwikkeld in een Joint Industry Project dat liep van 2017-2019 (partners: Total en NAM). Voor het eerst zijn seismische stacking velocities gebruikt voor het VELMOD snelheidsmodel om een betere bepaling van laterale snelheidsvariaties tussen putten te verkrijgen. Het model integreert snelheden van boorputten (sonic logs en check shot data) met stacking velocities gebaseerd op seismische data.

De belangrijkste toepassing van VELMOD-4 is tijd-diepte conversie voor grootschalige (regionale) seismische interpretatie en kartering.

Het project was een samenwerking tussen TNO en Estimages, waarbij TNO de data en geologische kennis van de Nederlandse ondergrond inbracht, en Estimages het snelheidsmodel bouwde, gebruikmakend van hun geostatistische expertise op dit gebied (https://estimages.com/).

In totaal zijn 179 3D-snelheidsdatasets en 136 2D-snelheidsdatasets binnen dit project gebruikt. De meerderheid hiervan was beschikbaar in de TNO DINO-database, maar enkele 2D-snelheidsdatasets zijn in 2017 door TNO aanvullend gedigitaliseerd. Op basis van kwaliteitscontrole zijn sommige van deze datasets niet meegenomen in het uiteindelijke model. Verder is ruimtelijke filtering op individuele datasets toegepast, opgevolgd door het samenvoegen (‘mergen’) van seismische snelheidsdatasets en tot slot is een kalibratie uitgevoerd met putsnelheidsdata.

Er zijn twee eindproducten beschikbaar:

  1. VELMOD-4a: Snelheids-cubes en onzekerheids-cubes (‘gemergde’ snelheids-cube, gekalibreerde snelheids-cube en gerelateerde onzekerheids-cube).

  2. VELMOD-4b: Vint- en V0-grids voor stratigrafische modeleenheden uit DGM-diep.

De methodiek gebruikt voor deze producten is beschreven in het rapport en bijbehorende PowerPointpresentatie. Het coördinatensysteem gebruikt voor deze producten is ED 1950 UTM Zone 31N.

De controle met behulp van putinformatie in VELMOD-4a is van mindere kwaliteit dan in VELMOD-4b. Dit komt doordat het aantal putten met betrouwbare snelheidsinformatie langs een significant diepte-interval (benodigd voor kalibratie van snelheids-cubes), beperkter is dan het aantal putten van individuele stratigrafische modeleenheden gebruikt in VELMOD-4b.

VELMOD-4b is getest voor tijd-diepteconversie op een set blinde putten en vergeleken met VELMOD-3.1, wat resulteerde in gemiddeld kleinere residuals in de blinde putset voor VELMOD-4b.

Bij gebruik van de VELMOD-4 snelheidsmodellen wordt aanbevolen om ook het VELMOD-3.1 snelheidsmodel te testen, en verschillen tussen eindresultaten van beiden goed te duiden. Momenteel wordt aan een nieuwe versie van VELMOD-3 gewerkt die naar verwachting in de loop van 2022 zal vrijkomen.

Methodiek
Eindrapport
Presentatie

VELMOD-4a (SEG-Y)
Ongekallibreerde gemiddelde snelheid
Gekallibreerde gemiddelde snelheid
Ongekallibreerde instantantane snelheid
Gekallibreerde instantantane snelheid
Diepte-onzekerheid

VELMOD-4b (ARC, Z-Map)
ARC-grids (diepte, V0 en Vint van stap 5 van de VELMOD-4 workflow)
Z-MAP-grids (diepte, V0 en Vint van stap 5 van de VELMOD-4 workflow)