Geodetische meetregisters en GPS metingen_backup

Geodetische meetregisters


Algemeen
21-01-2008 | Procedure: Uitvoering en rapportage waterpassingen, conform artikel 31, Mijnbouwbesluit 2002
21-01-2008 | Toelichting Meetregisters
 


Meetplan in de concessie Adolf van Nassau (meetnet Heiligerlee en meetnet Zuidwending) en het waterwingebied Kibbelgaarn

Meetplannen
23-03-2016 | Adolf van Nassau III Heiligerlee meetplan 2016
23-03-2016 | Adolf van Nassau III Heiligerlee kaart bij meetplan 2016
23-03-2016 | Adolf van Nassau III Heiligerlee bijlage bij meetplan 2016
07-04-2015 | Winningsvergunning Adolf van Nassau III. Meetplan 2015 - Pekelwinning 
07-04-2015 | Kaart nr. P55.92.01/911 C winningsvergunning Adolf van Nassau III. Meetplan 2015 - Pekelwinning 
07-04-2015 | Winningsvergunning Uitbreiding Adolf van Nassau II. Meetplan 2015 
07-04-2015 | Kaart nr. P55.92.01/913 C winningsvergunning Uitbreiding Adolf van Nassau II. Meetplan 2015

Meetregisters
11-05-2009 | Adolf van Nassau Uitbreiding, meetnet Zuidwending, waterpassing najaar 2005
26-10-2009 | Adolf van Nassau, nauwkeurigheidswaterpassing najaar 1998
12-10-2009 | Adolf Kibbelgaarn 1996
12-10-2009 | Adolf Kibbelgaarn 1992
12-10-2009 | Adolf Kibbelgaarn 1990
12-10-2009 | Adolf Kibbelgaarn 1988
12-10-2009 | Adolf Kibbelgaarn 1986
12-10-2009 | Adolf Kibbelgaarn 1984
12-10-2009 | Adolf Kibbelgaarn 1982
12-10-2009 | Adolf Kibbelgaarn 1980
12-10-2009 | Adolf Kibbelgaarn 1978
12-10-2009 | Adolf Kibbelgaarn 1976
12-10-2009 | Adolf Kibbelgaarn 1975
12-10-2009 | Adolf Kibbelgaarn 1974
12-10-2009 | Adolf Kibbelgaarn 1973
 


Meetplan Ameland

Meetregisters
02-10-2017 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2017, 20 april 2017
02-10-2017 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2017, 20 april 2017 - Bijlage 1 Overzicht sectie- en trajectsluitfouten
02-10-2017 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2017, 20 april 2017 - Bijlage 2 Overzicht kringsluitfouten
02-10-2017 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2017, 20 april 2017 - Bijlage 3 Resultaten eerste fase vereffening
02-10-2017 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2017, 20 april 2017 - Bijlage 4 Differentiestaat
02-10-2017 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2011, 16 juni 2011
02-10-2017 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2011, 16 juni 2011- Bijlage 4: Differentiestaat 
18-04-2016 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2014, 26 mei 2014
18-04-2016 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2014, 26 mei 2014 - Bijlage 4: Differentiestaat
18-04-2016 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2014, 26 mei 2014 - Bijlage 5: Overzichtskaart meetnet
28-10-2011 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2011, 16 juni 2011
28-10-2011 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2011, 16 juni 2011 - Bijlage 4: Differentiestaat
28-10-2011 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2011, 16 juni 2011 - Bijlage 5: Overzichtskaart meetnet
26-05-2010 | Differentiestaat (bijlage 4 van het Meetregister Ameland 2009, 10 november 2009)
20-04-2010 | Meetregister Ameland 2008, 29 augustus 2008
12-04-2010 | Meetregister Ameland 2009, 10 november 2009
12-04-2010 | Overzicht deformatienet met differenties 2007-2009, meetregister Ameland 2009, 10 november 2009
16-04-2007 | Meetregister Ameland 2005, 2006 en 2007
16-08-2007 | Bijlage 5, A3-formaat, EP200704202310001
16-08-2007 | Bijlage 5, A3-formaat, EP200704202310002
16-08-2007 | Bijlage 5, A3-formaat, EP200704202310003
15-08-2007 | Meetregister Ameland 2005
15-08-2007 | Meetnet Ameland 2005


Meetplan Barradeel

Meetplannen
30-11-2016 | Barradeel meetplan 2016 (Hoge resolutie)
23-03-2016 | Barradeel meetplan 2016
23-03-2016 | Barradeel II meetplan 2016
07-04-2015 | Meetplan Barradeel, jaar 2015 
07-04-2015 | Meetplan Barradeel II, jaar 2015 

Meetregisters
30-11-2016 |  Meetregister bij het meetplan Barradeel en Barradeel II 2015
13-08-2014 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2013, revisie 01, 22 januari 2014 - Bijlage 5: Differentiestaat
17-03-2014 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2013, revisie 01, 22 januari 2014 - Bijlage 1: Overzichtskaart met differenties 2011 - 2013
17-03-2014 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2013, revisie 01, 22 januari 2014
05-06-2013 | Actualisatie Bodemdaling door zoutwinning in de Barradeel en Barradeel II winningsvergunningen, Frisia Zout B.V., 28 mei 2013 (versie 4)
23-10-2012 | Meetregister bij het meetplan Barradeel en Barradeel II - Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2011 (revisie 02), juli 2012
23-10-2012 | Overzichtskaart differentiestaat behorende bij de Rapportage van de nauwkeurigheidwaterpassing 2011 (revisie 02), juli 2012
22-12-2010 | Meetregister bij het meetplan Barradeel II - Nauwkeurigheidswaterpassing 2009 (revision 01), 12 November 2010
22-12-2010 | Overzichtskaart differentiestaat behorende bij de 'Rapportage van de nauwkeurigheidwaterpassing Barradeel II 2009 (revision 01), 12 November 2010
13-10-2008 | Addendum differentiestaat behorende bij de 'Rapportage van de nauwkeurigheidwaterpassing Barradeel en Barradeel II 2007 (revision 0.0), 30 July 2008
02-07-2008 | Meetregister bij het meetplan Barradeel en Barradeel II (revision 0.1), 29 May 2008
29-01-2008 | Update subsidence analysis and forecast (final) - concessie Barradeel, December 2003
01-11-2007 | Evaluation Levelling Survey, september 2006 v3
15-08-2007 | Frisia Barradeel 1+2 2006 78137_nov 2006_02112006
15-08-2007 | Frisia Barradeel 1+2 2005 78137_sep2005_13122005
15-08-2007 | Frisia Barradeel 1+2 2004 78137_sep2004_03112004 _2f
15-08-2007 | Frisia bodemdaling

GPS meetregisters
17-02-2017 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1 &2 - januari 2017
17-02-2017 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3- november 2016
17-02-2017 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1 &2 - november 2016 
17-02-2017 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - november 2016
17-02-2017 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3- december 2016
17-02-2017 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4- december 2016
17-02-2017 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1 &2- december 2016
17-02-2017 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3- januari 2017
17-02-2017 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4- januari 2017
30-11-2016 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4- oktober 2016
30-11-2016 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2- oktober 2016
30-11-2016 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3- september 2016
30-11-2016 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4- september 2016
30-11-2016 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2- september 2016
30-11-2016 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3- augustus 2016
30-11-2016 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4- augustus 2016
30-11-2016 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2- augustus 2016
30-11-2016 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2- eind juli 2016
30-11-2016 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3- eind juli 2016
30-11-2016 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4- eind juli 2016
30-11-2016 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3- juli 2016
30-11-2016 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4- juli 2016
30-11-2016 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2- juli 2016
30-11-2016 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3- juni 2016
30-11-2016 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4- juni 2016
30-11-2016 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2- juni 2016
30-11-2016 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3- april 2016
30-11-2016 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4- april 2016
30-11-2016 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2- april 2016
18-04-2016 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - maart 2016
18-04-2016 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - maart 2016
18-04-2016 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - februari 2016
18-04-2016 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - februari 2016
18-04-2016 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - februari 2016
18-04-2016 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - januari 2016
18-04-2016 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - januari 2016
18-04-2016 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - januari 2016
18-04-2016 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - december 2015
18-04-2016 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - december 2015
18-04-2016 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - december 2015
18-04-2016 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - november 2015
18-04-2016 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - november 2015
18-04-2016 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - november 2015
04-11-2015 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - oktober 2015
04-11-2015 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - oktober 2015
04-11-2015 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - oktober 2015
04-11-2015 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - september 2015
04-11-2015 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - september 2015
04-11-2015 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - september 2015
04-11-2015 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - augustus 2015
04-11-2015 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - augustus 2015
04-11-2015 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - augustus 2015
04-11-2015 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - juli 2015
04-11-2015 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - juli 2015
04-11-2015 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - juli 2015
04-11-2015 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - juni 2015
04-11-2015 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - juni 2015
04-11-2015 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - juni 2015
04-11-2015 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - mei 2015
04-11-2015 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - mei 2015
04-11-2015 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - mei 2015
06-08-2015 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - april 2015
06-08-2015 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - april 2015
06-08-2015 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - april 2015
06-08-2015 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - maart 2015
06-08-2015 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - maart 2015
06-08-2015 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - maart 2015
07-04-2015 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - februari 2015
07-04-2015 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - februari 2015
07-04-2015 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - februari 2015
07-04-2015 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - januari 2015
07-04-2015 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - januari 2015
07-04-2015 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - januari 2015
07-04-2015 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - december 2014
07-04-2015 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - december 2014
07-04-2015 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - december 2014
07-04-2015 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - november 2014
07-04-2015 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - november 2014
07-04-2015 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - november 2014
15-12-2014 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - oktober 2014
15-12-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - oktober 2014
15-12-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - oktober 2014
15-12-2014 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - september 2014
15-12-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - september 2014
15-12-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - september 2014
15-12-2014 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - augustus 2014
15-12-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - augustus 2014
15-12-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - augustus 2014
13-08-2014 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - juli 2014
13-08-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - juli 2014
13-08-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - juli 2014
13-08-2014 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - juni 2014
13-08-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - juni 2014
13-08-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - juni 2014
13-08-2014 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - mei 2014
13-08-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - mei 2014
13-08-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - mei 2014
13-08-2014 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - april 2014
13-08-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - april 2014
13-08-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - april 2014
13-08-2014 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - maart 2014
13-08-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - maart 2014
13-08-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - maart 2014
17-03-2014 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - februari 2014
17-03-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - februari 2014
17-03-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - februari 2014
17-03-2014 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - januari 2014
17-03-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - januari 2014
17-03-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - januari 2014
04-02-2014 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - december 2013
04-02-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - december 2013
04-02-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - december 2013
04-02-2014 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - november 2013
04-02-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - november 2013
04-02-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - november 2013
04-02-2014 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - oktober 2013
04-02-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - oktober 2013
04-02-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - oktober 2013
04-02-2014 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - september 2013
04-02-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - september 2013
04-02-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - september 2013
04-02-2014 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - augustus 2013
04-02-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - augustus 2013
04-02-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - augustus 2013
04-02-2014 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - juli 2013
04-02-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - juli 2013
04-02-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - juli 2013
04-02-2014 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - juni 2013
04-02-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - juni 2013
04-02-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - juni 2013
05-06-2013 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - mei 2013
05-06-2013 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - mei 2013
05-06-2013 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - mei 2013
05-06-2013 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - april 2013
05-06-2013 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - april 2013
05-06-2013 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - april 2013
22-04-2013 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - maart 2013
22-04-2013 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - maart 2013
22-04-2013 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - maart 2013
22-04-2013 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - februari 2013
22-04-2013 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - februari 2013
22-04-2013 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - februari 2013
22-04-2013 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - januari 2013
22-04-2013 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - januari 2013
22-04-2013 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - januari 2013
22-04-2013 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - december 2012
22-04-2013 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - december 2012
22-04-2013 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - december 2012
22-04-2013 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - november 2012
22-04-2013 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - november 2012
22-04-2013 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - november 2012
23-10-2012 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - augustus 2012
23-10-2012 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - augustus 2012
23-10-2012 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - augustus 2012
23-10-2012 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - juli 2012
23-10-2012 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - juli 2012
23-10-2012 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - juli 2012
23-10-2012 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - juni 2012
23-10-2012 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - juni 2012
23-10-2012 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - juni 2012
11-06-2012 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - mei 2012
11-06-2012 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - mei 2012
11-06-2012 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - mei 2012
11-06-2012 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - april 2012
11-06-2012 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - april 2012
11-06-2012 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - april 2012
11-06-2012 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - maart 2011
11-06-2012 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - maart 2011
11-06-2012 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - maart 2011
29-03-2012 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - februari 2012
29-03-2012 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - februari 2012
29-03-2012 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - februari 2012
29-03-2012 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - januari 2012
29-03-2012 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - januari 2012
29-03-2012 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - januari 2012
29-03-2012 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - december 2011
29-03-2012 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - december 2011
29-03-2012 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - december 2011
14-11-2011 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - september 2011
14-11-2011 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - september 2011
14-11-2011 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - september 2011
28-10-2011 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - augustus 2011
28-10-2011 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - augustus 2011
28-10-2011 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - augustus 2011
28-10-2011 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - juli 2011
28-10-2011 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - juli 2011
28-10-2011 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - juli 2011
28-10-2011 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - juni 2011
28-10-2011 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - juni 2011
28-10-2011 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - juni 2011
28-10-2011 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - mei 2011
28-10-2011 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - mei 2011
28-10-2011 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - mei 2011
28-10-2011 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - april 2011
28-10-2011 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - april 2011
28-10-2011 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - april 2011
28-10-2011 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - maart 2011
28-10-2011 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - maart 2011
28-10-2011 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - maart 2011
28-10-2011 | Barradeel-1 2011_m08
28-10-2011 | Barradeel-3 2011_m08
28-10-2011 | Barradeel-4 2011_m08
28-10-2011 | Barradeel-1 2011_m07
28-10-2011 | Barradeel-3 2011_m07
28-10-2011 | Barradeel-4 2011_m07
28-10-2011 | Barradeel-1 2011_m06
28-10-2011 | Barradeel-3 2011_m06
28-10-2011 | Barradeel-4 2011_m06
28-10-2011 | Barradeel-1 2011_m05
28-10-2011 | Barradeel-3 2011_m05
28-10-2011 | Barradeel-4 2011_m05
28-10-2011 | Barradeel-1 2011_m04
28-10-2011 | Barradeel-3 2011_m04
28-10-2011 | Barradeel-4 2011_m04
28-10-2011 | Barradeel-1 2011_m03
28-10-2011 | Barradeel-3 2011_m03
28-10-2011 | Barradeel-4 2011_m03
08-03-2011 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - februari 2011
08-03-2011 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - februari 2011
08-03-2011 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - februari 2011
08-03-2011 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - januari 2011
08-03-2011 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - januari 2011
08-03-2011 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - januari 2011
22-12-2010 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - november 2010
22-12-2010 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - november 2010
22-12-2010 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - november 2010
04-11-2010 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - september 2010
04-11-2010 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - september 2010
04-11-2010 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - september 2010
04-11-2010 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - april 2010
04-11-2010 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - april 2010
04-11-2010 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - april 2010
04-11-2010 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - januari 2010
04-11-2010 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - januari 2010
04-11-2010 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - januari 2010
30-09-2010 | Barradeel-1 2010_m08
30-09-2010 | Barradeel-3 2010_m08
30-09-2010 | Barradeel-4 2010_m08
15-04-2010 | Barradeel-1 2010_m01
15-04-2010 | Barradeel-3 2010_m01
15-04-2010 | Barradeel-4 2010_m01
15-08-2007 | Frisia GPS Barradeel 2005_m12 december
15-08-2007 | Frisia GPS Barradeel 2006_m12_december
 


Meetplan Bergen-Alkmaar, Bergermeer

Meetplannen
23-03-2016 | Bergen meetplan 2016
23-03-2016 | Bergen kaart bij meetplan 2016
23-03-2016 | Alkmaar meetplan 2016
23-03-2016 | Bergermeer meetplan 2016
23-03-2016 | Bergermeer kaart bij meetplan 2016
07-04-2015 | Meetplan Opslagvergunning Alkmaar PGI 2015 
07-04-2015 | Meetplan Winningsvergunning Bergen 2015 
07-04-2015 | Meetplan Opslagvergunning Gasopslag Bergermeer 2015 

Meetregisters
11-06-2012 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2011, projectnr. 238004, revisie 00, 28 oktober 2011
11-06-2012 | Overzichtskaart meetnet Bergen-Alkmaar
01-11-2007 | Meetregister 2001 Alkmaar, Bergen, Schermer zuid, Starnmeer
01-11-2007 | WOB productie TAQA
15-08-2007 | Bergen Alkmaar def_meting 2006 1582006

GPS meetregisters
17-02-2017 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013-december 2016
17-02-2017 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013-november 2016
17-02-2017 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013-oktober 2016
30-11-2016 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 -september 2016
30-11-2016 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 -augustus 2016
30-11-2016 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 -juli 2016
30-11-2016 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 -mei 2016
30-11-2016 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 -april 2016
30-11-2016 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 -maart 2016
18-04-2016 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 - december 2015
18-04-2016 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 - oktober 2015
04-11-2015 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 - september 2015
04-11-2015 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 - augustus 2015
04-11-2015 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 - juli 2015
04-11-2015 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 - juni 2015
04-11-2015 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 - mei 2015
04-11-2015 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 - april 2015
06-08-2015 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 - maart 2015
07-04-2015 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 - februari 2015
07-04-2015 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 - januari 2015
07-04-2015 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 - december 2014
07-04-2015 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 - november 2014
07-04-2015 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 - oktober 2014
15-12-2014 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 - september 2014
15-12-2014 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 - augustus 2014
15-12-2014 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 - juni 2014
15-12-2014 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 - april 2014
15-12-2014 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 - maart 2014
15-12-2014 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 - februari 2014
17-03-2014 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 - januari 2014
17-03-2014 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 - december 2013
17-03-2014 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 - november 2013
17-03-2014 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 - oktober 2013
 


Meetplan Blesdijke

Meetplannen
23-03-2016 | Blesdijke meetplan 2016
07-04-2015 | Blesdijke, oktober 2014 

Meetregisters
04-11-2015 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing Blesdijke 2015, revisie 00, 12 mei 2015 - Bijlage 1: Overzichtstekening
04-11-2015 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing Blesdijke 2015, revisie 00, 12 mei 2015
28-10-2011 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2010, 2 maart 2011
28-10-2011 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2010, 2 maart 2011 - Bijlage 4: Differentiestaat
28-10-2011 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2010, 2 maart 2011 - Bijlage 5: Overzichtskaart meetnet
 


Meetplan De Blesse

Meetplannen
23-03-2016 | De Blesse meetplan 2016
07-04-2015 | De Blesse, oktober 2014 

Meetregisters
22-01-2009 | Deformatienet De Blesse, Nauwkeurigheidswaterpassing 1999, 16 November 1999
 


Meetplan Brakel en Wijk & Aalburg

Meetplannen
23-03-2016 | Brakel meetplan 2016
23-03-2016 | Wijk & Aalburg meetplan 2016
07-04-2015 | Brakel en Wijk & Aalburg, oktober 2014 

Meetregisters
29-03-2012 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2009-2010, Northern Petroleum Nederland B.V., projectnr. 187740, revisie 01, december 2010

GPS meetregisters
04-11-2015 | Rapportage van de 3e GPS-herhalingsmeting bij het meetplan "Brakel en Wijk & Aalburg", Northern Petroleum Nederland B.V. projectnr. 270708, revisie 01, 20 februari 2015
05-06-2013 | Rapportage van de 3e GPS-signaleringsmeting bij het meetplan "Brakel en Wijk & Aalburg", Northern Petroleum Nederland B.V. projectnr. 187726-02, revisie 00, december 2012
22-04-2013 | Rapportage van de 2e GPS-signaleringsmeting bij het meetplan "Brakel en Wijk & Aalburg", Northern Petroleum Nederland B.V. projectnr. 187726-02, revisie 00, december 2011
29-03-2012 | Rapportage GPS nulmeting 2010 bij het meetplan "Brakel en Wijk & Aalburg", Northern Petroleum Nederland B.V. projectnr. 187726, revisie 01, oktober 2011
 


Meetplan De Wijk en Wanneperveen

Meetplannen
23-03-2016 | De Wijk en Wanneperveen meetplan 2016
23-03-2016 | De Wijk en Wanneperveen meetplan 2011
07-04-2015 | De Wijk en Wanneperveen, oktober 2014 

Meetregisters
29-03-2012 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2011, Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., documentnr. EP201107240354, 15 juli 2011
29-03-2012 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2011, documentnr. EP201107240354, 15 juli 2011 - Bijlage 4: Differentiestaat
29-03-2012 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2011, documentnr. EP201107240354, 15 juli 2011 - Bijlage 5: Overzichtskaart deformatienet met differenties 2005-2011

GPS meetregisters


17-02-2017 | Rapportage GPS-monotoring de Wijk-december 2016
17-02-2017 | Rapportage GPS-monotoring de Wijk-november 2016
30-11-2016 | Rapportage GPS-monotoring de Wijk-oktober 2016
30-11-2016 | Rapportage GPS-monotoring de Wijk-september 2016
30-11-2016 | Rapportage GPS-monotoring de Wijk-augustus 2016
30-11-2016 | Rapportage GPS-monotoring de Wijk-juli 2016
30-11-2016 | Rapportage GPS-monotoring de Wijk-juni 2016
30-11-2016 | Rapportage GPS-monotoring de Wijk-mei 2016
30-11-2016 | Rapportage GPS-monotoring de Wijk-april 2016
30-11-2016 | Rapportage GPS-monotoring de Wijk-maart 2016
30-11-2016 | Rapportage GPS-monotoring de Wijk-februari 2016
30-11-2016 | Rapportage GPS-monotoring de Wijk-januari 2016


Meetplan Eesveen

Meetplannen
07-04-2015 | Eesveen, oktober 2014 

Meetregisters
04-11-2015 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing Eesveen 2015, revisie 01, 15 april 2015 - Bijlage 1: Overzichtstekening
04-11-2015 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing Eesveen 2015, revisie 01, 15 april 2015

 

Meetplan Geesbrug

Meetplannen
23-03-2016 | Geesbrug meetplan 2016
07-04-2015 | Geesbrug, oktober 2014 

Meetregisters
27-09-2010 | Meetregister bij het meetplan Geesbrug (revisie 01), 19 mei 2010
27-09-2010 | Overzichtskaart deformatienet Geesbrug, 2009 (0-meting)

GPS meetregisters
13-08-2014 | GPS signaleringsmeting Geesbrug 2013, Rapportage van de 3e GPS-signaleringsmeting (revisie 01), 13 juni 2014
23-10-2012 | GPS signaleringsmeting Geesbrug 2011, Rapportage van de 2e GPS-signaleringsmeting (revisie 00), december 2011
 


Meetplan Grolloo

Meetplannen
23-03-2016 | Grolloo meetplan 2016
07-04-2015 | Grolloo, oktober 2014 

Meetregisters
27-09-2010 | Meetregister bij het meetplan Grolloo (revisie 02), april 2010
27-09-2010 | Overzichtskaart deformatienet Grolloo, 2009 (0-meting)
 


Meetplan Heiligerlee

Meetregisters
28-10-2011 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2010, 29 april 2011
28-10-2011 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2010, 29 april 2011 - Bijlage 4: Differentiestaat
28-10-2011 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2010, 29 april 2011 - Bijlage 5: Overzichtskaart meetnet
26-10-2009 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing najaar 1998, 25 november 1998
11-05-2009 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing najaar 2005, 9 februari 2006
12-10-2009 | Delfzijl Tranendallaan 1996
12-10-2009 | Delfzijl Tranendallaan 1992
12-10-2009 | Delfzijl Tranendallaan 1988
12-10-2009 | Delfzijl Tranendallaan 1987
12-10-2009 | Delfzijl Tranendallaan 1984 - 1986
12-10-2009 | Delfzijl Tranendallaan 1986 december
12-10-2009 | Delfzijl Tranendallaan 1986 september
12-10-2009 | Delfzijl Tranendallaan 1986 juni
12-10-2009 | Delfzijl Tranendallaan 1986 maart
12-10-2009 | Delfzijl Tranendallaan 1985 december
12-10-2009 | Delfzijl Tranendallaan 1985 september
12-10-2009 | Delfzijl Tranendallaan 1985 juni
12-10-2009 | Delfzijl Tranendallaan 1985 maart
12-10-2009 | Delfzijl Tranendallaan 1985 januari
12-10-2009 | Delfzijl Tranendallaan 1984 december
12-10-2009 | Delfzijl Tranendallaan 1984 september
 


Meetplan Heiligerlee-K (stikstofbuffer)

Meetplannen
23-03-2016 | Stikstofopslag Heiligerlee-K meetplan 2016
04-11-2015 | Stikstofopslag Heiligerlee-K, 20 oktober 2014

GPS Meetregisters

17-02-2017 | Rapportage GPS monitoring Stikstofbuffer, juli 2014 - december 2016
17-02-2017 | Rapportage GPS monitoring Stikstofbuffer, juli 2014 - november 2016
17-02-2017 | Rapportage GPS monitoring Stikstofbuffer, juli 2014 - oktober 2016
30-11-2016 | Rapportage GPS monitoring Stikstofbuffer, juli 2014 - september 2016
30-11-2016 | Rapportage GPS monitoring Stikstofbuffer, juli 2014 - augustus 2016
30-11-2016 | Rapportage GPS monitoring Stikstofbuffer, juli 2014 - juli 2016
30-11-2016 | Rapportage GPS monitoring Stikstofbuffer, juli 2014 - juni 2016
30-11-2016 | Rapportage GPS monitoring Stikstofbuffer, juli 2014 - mei 2016
30-11-2016 | Rapportage GPS monitoring Stikstofbuffer, juli 2014 - april 2016
30-11-2016 | Rapportage GPS monitoring Stikstofbuffer, juli 2014 - maart 2016
30-11-2016 | Rapportage GPS monitoring Stikstofbuffer, juli 2014 - februari 2016
18-04-2016 | Rapportage GPS monitoring Stikstofbuffer, juli 2014 - januari 2016
18-04-2016 | Rapportage GPS monitoring Stikstofbuffer, juli 2014 - december 2015
18-04-2016 | Rapportage GPS monitoring Stikstofbuffer, juli 2014 - november 2015
18-04-2016 | Rapportage GPS monitoring Stikstofbuffer, juli 2014 - oktober 2015
18-04-2016 | Rapportage GPS monitoring Stikstofbuffer, juli 2014 - september 2015
04-11-2015 | Rapportage GPS monitoring Stikstofbuffer, juli 2014 - augustus 2015
04-11-2015 | Rapportage GPS monitoring Stikstofbuffer, juli 2014 - juli 2015
04-11-2015 | Rapportage GPS monitoring Stikstofbuffer, juli 2014 - juni 2015
04-11-2015 | Rapportage GPS monitoring Stikstofbuffer, juli 2014 - mei 2015
04-11-2015 | Rapportage GPS monitoring Stikstofbuffer, juli 2014 - april 2015
04-11-2015 | Rapportage GPS monitoring Stikstofbuffer, juli 2014 - maart 2015
07-04-2015 | Rapportage GPS monitoring Stikstofbuffer, juli 2014 - februari 2015
07-04-2015 | Rapportage GPS monitoring Stikstofbuffer, juli 2014 - januari 2015
07-04-2015 | Rapportage GPS monitoring Stikstofbuffer, juli 2014 - december 2014
07-04-2015 | Rapportage GPS monitoring Stikstofbuffer, juli 2014 - november 2014
 


Meetplan Langezwaag

Meetplannen
23-03-2016 | Langezwaag meetplan 2016
07-04-2015 | Langezwaag, oktober 2014 

Meetregisters
04-11-2015 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing, projectnr. 400502, revisie 01, 1 april 2015 - Bijlage 1: Tekening 4005502-LZG-OD-2015-0
04-11-2015 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing, projectnr. 400502, revisie 01, 1 april 2015
04-02-2014 | Tekening overzicht meetnet 247166-LZW-0M-2012-1
05-06-2013 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing, Vermilion Oil & Gas Netherlands B.V., projectnr. 247166, revisie 02, mei 2013

GPS meetregisters
04-11-2015 | Rapportage van de 1e GPS herhalingsmeting bij het meetplan Langezwaag, Vermilion Oil & Gas Netherlands B.V., projectnr. 269432, revisie 02, 4 april 2015
13-08-2014 | Rapportage van de 1e GPS herhalingsmeting bij het meetplan Langezwaag, Vermilion Oil & Gas Netherlands B.V., projectnr. 269432, revisie 01, juli 2014
04-02-2014 | Rapportage van de GPS nulmeting 2013 bij het meetplan Langezwaag, Vermilion Oil & Gas Netherlands B.V., projectnr. 247166, revisie 00, april 2013
 


Meetplan Leeuwarden-Oost en Oosterend

Meetplannen
23-03-2016 | Oosterend meetplan 2016
23-03-2016 | Leeuwarden-Oost meetplan 2016
07-04-2015 | Oosterend, oktober 2015 
07-04-2015 | Leeuwarden-Oost, oktober 2015 
07-04-2015 | Kaart nr. 150599-LWO-S01 Deformatienet Leeuwarden-Oost, oktober 2015 
13-08-2014 | Meetplan Hempens en Leeuwarden-102, Ontwerp meetnet 2013

Meetregisters
13-08-2014 | Deformatiemeting Leeuwarden-Oost en Oosterend, Overzichtskaart differenties 2003-2008, Addendum
13-08-2014 | Addendum bij het meetregister Leeuwarden-Oost en Oosterend 2008, projectnr. 265954, revisie 01, 8 juli 2014 - bijlage 5: Verschillen
13-08-2014 | Addendum bij het meetregister Leeuwarden-Oost en Oosterend 2008, projectnr. 265954, revisie 01, 8 juli 2014 - bijlage 3: Differentiestaat
13-08-2014 | Addendum bij het meetregister Leeuwarden-Oost en Oosterend 2008, Vermilion Oil & Gas Netherlands B.V., projectnr. 265954, revisie 01, 8 juli 2014
13-08-2014 | Rapportage van de verwerking van de secundaire waterpassing, Vermilion Oil & Gas Netherlands B.V., projectnr. 265954, revisie 00, 10 januari 2014
13-08-2014 | Rapportage van de verwerking van de secundaire waterpassing, projectnr. 265954, revisie 00, 10 januari 2014 - bijlage 3: Differentiestaat
29-03-2012 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing, Vermilion Oil & Gas Netherlands B.V., projectnr. 231-70604-012, revisie 1, 25 maart 2009
29-03-2012 | Deformatienet Leeuwarden-Oost en Oosterende, differentie 2003-2008
 


Meetplan Leeuwarden-West

Meetplannen
23-03-2016 | Leeuwarden-West meetplan 2016
23-03-2016 | Harlingen-101 meetplan 2016
07-04-2015 | Leeuwarden-West 
07-04-2015 | Harlingen-101 

Meetregisters
30-11-2016 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2015
04-11-2015 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2014, projectnr. 275328, revisie 00, 15 januari 2015 - Bijlage 1: Tekening 275328-LW-OD-2014-0-0
04-11-2015 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2014, projectnr. 275328, revisie 00, 15 januari 2015
04-02-2014 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2013, Vermilion Oil & Gas Netherlands B.V., projectnr. 263613, revisie 00, december 2013
04-02-2014 | Overzichtskaart met differenties 2012 - 2013, kaartnummer 263613-LW-0D-2013-0
04-02-2014 | Overzichtskaart met differenties 2011 - 2012, kaartnummer 250850-LW-0D-2012-0
05-06-2013 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2012, Vermilion Oil & Gas Netherlands B.V., projectnr. 250850, revisie 01, mei 2013
29-03-2012 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2011, Vermilion Oil & Gas Netherlands B.V., projectnr. 162833-16, revisie 00, februari 2012
29-03-2012 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2011, projectnr. 162833-16, revisie 00, februari 2012: Bijlage 1: Overzichtskaart met differenties 2010 - 2011
08-03-2011 | Meetregister bij het meetplan Leeuwarden West, projectnr. 162833, januari 2011, revisie 00
08-03-2011 | Bijlage 5: Overzichtskaart met differenties 2009 - 2010
15-11-2010 | Meetregister bij het meetplan Leeuwarden West, documentnr. 162833, 4 oktober 2010, revisie 02
15-11-2010 | Bijlage 5: overzichtskaart met differenties juli 2008 - september 2009
19-11-2008 | Meetregister bij het meetplan Leeuwarden West, 30 September 2008
19-11-2008 | Overzichtskaart meetnet Leeuwarden West, differenties 2007 -2008
20-06-2008 | Meetregister bij het meetplan Leeuwarden-West (revision 0.1), 7 May 2008
14-05-2008 | Subsidence Study - Harlingen Upper Cretaceous (Chalk), September 2007 (version 2)
19-03-2008 | Peilmerkdaling nabij Franeker in de periode 1988-2006, 20 November 2007
15-08-2007 | Vermilion Leeuwarden West 2006 162833_nov2006_01112006
15-08-2007 | Waterpassing 2003, Total, Leeuwarden-West
15-08-2007 | Waterpassing 2000, Total, Leeuwarden-West
15-08-2007 | Waterpassing 1997, Total, Leeuwarden-West

GPS meetregisters

17-02-2017 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 december 2016)
17-02-2017 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 november 2016)
17-02-2017 Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 oktober 2016)
30-11-2016 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 september 2016)
30-11-2016 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 augustus 2016)
30-11-2016 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 juni 2016)
30-11-2015 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 mei 2016)
30-11-2015 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 april 2016)
18-04-2016 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 maart 2016)
18-04-2016 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 februari 2016)
18-04-2016 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 januari 2016)
18-04-2016 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 december 2015)
30-11-2015 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 mei 2016)
30-11-2015 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 april 2016)
04-11-2015 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 oktober 2015)
04-11-2015 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 september 2015)
04-11-2015 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 augustus 2015)
04-11-2015 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 juli 2015)
04-11-2015 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 juni 2014)
04-11-2015 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 mei 2014)
06-08-2015 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 april 2015)
06-08-2015 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 maart 2015)
07-04-2015 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 februari 2015)
07-04-2015 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 januari 2015)
07-04-2015 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 december 2014)
07-04-2015 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 november 2014)
07-04-2015 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 oktober 2014)
15-12-2014 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 september 2014)
15-12-2014 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 augustus 2014)
13-08-2014 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 juli 2014)
13-08-2014 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 juni 2014)
13-08-2014 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 mei 2014)
13-08-2014 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 april 2014)
13-08-2014 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 maart 2014)
17-03-2014 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 februari 2014)
17-03-2014 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 januari 2014)
04-02-2014 | Ruwe data GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 november 2013)
04-02-2014 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 december 2013)
04-02-2014 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 november 2013)
04-02-2014 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 oktober 2013)
04-02-2014 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 september 2013)
04-02-2014 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 augustus 2013)
04-02-2014 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 juli 2013)
04-02-2014 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 juni 2013)
05-06-2013 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 mei 2013)
05-06-2013 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 april 2013)
22-04-2013 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 maart 2013)
22-04-2013 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 februari 2013)
22-04-2013 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 januari 2013)
22-04-2013 | Ruwe data GPS station Harlingen 7 (periode 15 juli 2008 - 17 december 2012)
22-04-2013 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 december 2012)
22-04-2013 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 november 2012)
22-04-2013 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 oktober 2012)
22-04-2013 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 september 2012)
23-10-2012 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 augustus 2012)
23-10-2012 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 juli 2012)
23-10-2012 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 juni 2012)
23-10-2012 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 mei 2012)
23-10-2012 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 april 2012)
23-10-2012 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 maart 2012)
23-10-2012 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 februari 2012)
29-03-2012 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 januari 2012)
29-03-2012 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 december 2011)
29-03-2012 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en7 (periode 15 juli 2008 - 15 november 2011)
29-03-2012 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 oktober 2011)
29-03-2012 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 september 2011)
29-03-2012 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 augustus 2011)
28-10-2011 | Ruwe data GPS station Harlingen 7 (periode 15 juli 2008 - 18 juli 2011)
28-10-2011 | Ruwe data GPS station Harlingen 4 (periode 15 juli 2008 - 12 juli 2011)
28-10-2011 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 juli 2011)
28-10-2011 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 juni 2011)
28-10-2011 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 mei 2011)
28-10-2011 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 april 2011)
28-10-2011 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 maart 2011)
28-10-2011 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 februari 2011)
08-03-2011 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 januari 2011)
08-03-2011 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 december 2010)
08-03-2011 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 september 2010)
22-10-2010 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 november 2010)
09-09-2010 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 augustus 2010)
09-09-2010 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 juli 2010)
09-09-2010 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 juni 2010)
04-06-2010 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 mei 2010)
04-06-2010 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 april 2010)
04-06-2010 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 februari 2010)
05-02-2010 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 (periode 15 juli 2008 - 15 januari 2010)
05-02-2010 | Resultaten uit GPS station Harlingen 7 (periode 15 juli 2008 - 15 januari 2010)
10-12-2009 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 november 2009)
26-10-2009 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 september 2009)
31-08-2009 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 augustus 2009)
02-04-2009 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 (periode 15 juli 2008 - 15 maart 2009)
02-04-2009 | Resultaten uit GPS station Harlingen 7 (periode 15 juli 2008 - 15 maart 2009)
26-02-2009 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli - 15 februari 2009)
20-01-2009 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli - 15 december 2008)
20-01-2009 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli - 15 november 2008)
17-12-2008 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 (periode juli - oktober 2008)
17-12-2008 | Resultaten uit GPS station Harlingen 7 (periode juli - oktober 2008)
 


Meetplan Nijensleek

Meetplannen
23-03-2016 | Nijensleek meetplan 2016
07-04-2015 | Nijensleek, oktober 2014 

Meetregisters
04-11-2015 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing Nijensleek 2015, projectnr. 262444, revisie 00, 4 mei 2015 - Bijlage 1: Tekening 262444-NS-OD-2015-0
04-11-2015 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing Nijensleek 2015, projectnr. 262444, revisie 00, 4 mei 2015
22-01-2009 | Deformatienet Nijensleek, Nauwkeurigheidswaterpassing 2000, 7 December 2000
09-01-2009 | Meetregister bij het meetplan Nijensleek (revision 0.0), 22 October 2008
 


Meetplan Noord-Holland

Meetplannen
07-04-2015 | Noord-Holland, oktober 2014 

Meetregisters
22-04-2013 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing Noord-Holland 2012, documentnr. EP201211244395, 8 januari 2013
22-04-2013 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing Noord-Holland 2012, bijlage 4, Differentiestaat
22-04-2013 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing Noord-Holland 2012, bijlage 5, Overzicht deformatienet met differenties (2007 - 2012)
 


Meetplan Noord-Nederland (inclusief continue GPS metingen gasveld Groningen sinds 2014)

Meetplannen
23-03-2016 | Groningen meetplan 2016
18-06-2013 | Meetplan Noord-Nederland 2007, 1 november 2007 
18-06-2013 | Meetplan Noord-Nederland 2006, 30 oktober 2006 

Meetregisters
18-04-2016 | Meetregister Noord-Nederland 2014
18-04-2016 | Noord-Nederland, deelgebied Lauwersmeer
18-04-2016 | Noord-Nederland, deelgebied Friesland
18-04-2016 | Noord-Nederland, deelgebied Groningen
18-04-2016 | Uitleg differentiestaten
18-04-2016 | Differentiestaat Lauwersmeer
18-04-2016 | Differentiestaat Friesland
18-04-2016 | Differentiestaat Groningen
01-03-2010 | Meetregister Noord-Nederland 2008
01-03-2010 | Differentiestaat Friesland
01-03-2010 | Differentiestaat Groningen
01-03-2010 | Differentiestaat Waddenzee
01-03-2010 | Differenties 2003-2008, Meetregister Noord-Nederland, deelgebied Groningen
01-03-2010 | Differenties 2006-2008, Meetregister Noord-Nederland, deelgebied Waddenzee
01-03-2010 | Differenties 2003-2008, Meetregister Noord-Nederland, deelgebied Waddenzee
01-03-2010 | Differenties 2003-2008, Meetregister Noord-Nederland, deelgebied Friesland

GPS meetregisters Grijpskerk
17-02-2017 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Grijpskerk, rapportage december 2016
17-02-2017 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Grijpskerk, rapportage november 2016
30-11-2016 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Grijpskerk, rapportage oktober 2016
30-11-2016 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Grijpskerk, rapportage september 2016
30-11-2016 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Grijpskerk, rapportage augustus 2016
30-11-2016 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Grijpskerk, rapportage juli 2016
30-11-2016 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Grijpskerk, rapportage juni 2016
30-11-2016 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Grijpskerk, rapportage mei 2016
30-11-2016 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Grijpskerk, rapportage april 2016
30-11-2016 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Grijpskerk, rapportage maart 2016
30-11-2016 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Grijpskerk, rapportage februari 2016
30-11-2016 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Grijpskerk, rapportage januari 2016
30-11-2016 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Grijpskerk, rapportage december 2015
30-11-2016 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Grijpskerk, rapportage november 2015
30-11-2016 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Grijpskerk, rapportage oktober 2015
04-11-2015 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Grijpskerk, rapportage augustus 2015
04-11-2015 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Grijpskerk, rapportage juli 2015
04-11-2015 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Grijpskerk, rapportage juni 2015
04-11-2015 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Grijpskerk, rapportage mei 2015
06-08-2015 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Grijpskerk, rapportage april 2015
06-08-2015 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Grijpskerk, rapportage maart 2015
07-04-2015 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Grijpskerk, rapportage februari 2015
07-04-2015 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Grijpskerk, rapportage december 2014
07-04-2015 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Grijpskerk, rapportage november 2014
15-12-2014 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Grijpskerk, rapportage oktober 2014
07-04-2015 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Grijpskerk, rapportage september 2014 

GPS meetregisters Norg
17-02-2017 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Norg, rapportage december 2016
17-02-2017 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Norg, rapportage november 2016
30-11-2016 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Norg, rapportage oktober 2016
30-11-2016 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Norg, rapportage september 2016
30-11-2016 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Norg, rapportage augustus 2016
30-11-2016 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Norg, rapportage juli 2016
30-11-2016 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Norg, rapportage juni 2016
30-11-2016 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Norg, rapportage mei 2016
30-11-2016 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Norg, rapportage april 2016
30-11-2016 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Norg, rapportage maart 2016
30-11-2016 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Norg, rapportage februari 2016
30-11-2016 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Norg, rapportage januari 2016
30-11-2016 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Norg, rapportage december 2015
30-11-2016 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Norg, rapportage november 2015
30-11-2016 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Norg, rapportage oktober 2015
04-11-2015 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Norg, rapportage september 2015
04-11-2015 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Norg, rapportage augustus 2015
04-11-2015 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Norg, rapportage juli 2015
04-11-2015 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Norg, rapportage juni 2015
04-11-2015 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Norg, rapportage mei 2015
06-08-2015 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Norg, rapportage april 2015
06-08-2015 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Norg, rapportage maart 2015

GPS meetregisters Groningen
17-02-2017 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Groningen, rapportage december 2016
17-02-2017 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Groningen, rapportage november 2016
30-11-2016 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Groningen, rapportage oktober 2016
30-11-2016 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Groningen, rapportage september 2016
30-11-2016 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Groningen, rapportage augustus 2016
30-11-2016 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Groningen, rapportage juli 2016
30-11-2016 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Groningen, rapportage juni 2016
30-11-2016 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Groningen, rapportage mei 2016
30-11-2016 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Groningen, rapportage april 2016
30-11-2016 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Groningen, rapportage maart 2016
30-11-2016 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Groningen, rapportage februari 2016
30-11-2016 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Groningen, rapportage januari 2016
30-11-2016 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Groningen, rapportage december 2015
30-11-2016 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Groningen, rapportage november 2015
30-11-2016 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Groningen, rapportage oktober 2015
04-11-2015 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Groningen, rapportage september 2015
04-11-2015 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Groningen, rapportage augustus 2015
04-11-2015 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Groningen, rapportage juli 2015
04-11-2015 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Groningen, rapportage juni 2015
04-11-2015 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Groningen, rapportage mei 2015
07-04-2015 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Groningen, rapportage februari 2015
16-02-2015 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Groningen, rapportage december 2014
16-02-2015 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Groningen, rapportage november 2014
15-12-2014 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Groningen, rapportage oktober 2014
13-08-2014 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Groningen, rapportage juni 2014
13-08-2014 | Continue GPS hoogtemetingen NAM Groningen, rapportage mei 2014

InSAR
23-10-2010 | Bodemdaling Groningen, satelliet radar interferometrie, rapportage behorende bij het meetplan Groningen, maart 2012 
 


Meetplan Noordwolde

Meetplannen
23-03-2016 | Noordwolde meetplan 2016
07-04-2015 | Noordwolde, oktober 2014 

Meetregisters
15-08-2007 | Noordwolde-2006
 


Meetplan Oldelamer

Meetplannen
23-03-2016 | Oldelamer meetplan 2016
07-04-2015 | Oldelamer, oktober 2014 

Meetregisters
15-08-2007 | Vermilion Oldelamer 2005 150598_13-01-2006_00
 


Meetplan Q16 Maas

GPS meetregisters
18-04-2016 | GPS-metingen Q16-Maas juli en augustus 2015, projectnr. 0401300.00, revisie 01, 2 september 2015
18-04-2016 | GPS-metingen Q16-Maas mei en juni 2015, projectnr. 0401300.00, revisie 01, 10 augustus 2015
04-11-2015 | GPS-metingen Q16-Maas maart en april 2015, projectnr. 0401300.00, revisie 01, 19 juni 2015
04-11-2015 | GPS-metingen Q16-Maas januari en februari 2015, projectnr. 0401300.00, revisie 01, 30 maart 2015
06-08-2015 | GPS-metingen Q16-Maas november en december 2014, projectnr. 265194, revisie 01, 16 februari 2015
06-08-2015 | GPS-metingen Q16-Maas september en oktober 2014, projectnr. 265194, revisie 01, 10 november 2014
15-12-2014 | GPS-metingen Q16-Maas juli en augustus 2014, projectnr. 265194, revisie 01, 29 september 2014
15-12-2014 | GPS-metingen Q16-Maas mei en juni 2014, projectnr. 265194, revisie 01, 22 juli 2014
13-08-2014 | GPS-metingen Q16-Maas maart en april 2014, projectnr. 265194, revisie 00, 9 mei 2014
13-08-2014 | GPS-metingen Q16-Maas januari en februari 2014, projectnr. 265194, revisie 01, 6 maart 2014
 


Meetplan Slootdorp

Meetplannen
23-03-2016 | Slootdorp meetplan 2016
07-04-2015 | Slootdorp, oktober 2014 

Meetregisters
04-11-2015 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing Slootdorp - Middenmeer 2014, projectnr. 270168, revisie 01, 11 maart 2015 - Bijlage 1: Overzichtstekening
04-11-2015 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing Slootdorp - Middenmeer 2014, projectnr. 270168, revisie 01, 11 maart 2015
15-08-2007 | Vermilion Slootdorp 150598_2005_081105_01
 


Meetplan Sonnega

Meetplannen
23-03-2016 | Sonnega meetplan 2016

Meetregisters
18-04-2016 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing Sonnega 2015, revisie 01, 24 november 2015
18-04-2016 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing Sonnega 2015, revisie 01, 24 november 2015 - Bijlage 1: Overzichtstekening

GPS meetregisters
 


Meetplan Twente

Meetplannen
07-04-2015 | Twente, oktober 2014 

Meetregisters
18-04-2016 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing Twente 2015, 18 december 2015
18-04-2016 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing Twente 2015, 18 december 2015 - Bijlage 1: Overzichtskaart deformatienet met differenties 2010 - 2015
18-04-2016 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing Twente 2015, 18 december 2015 - Bijlage 3: Differentiestaat
28-10-2011 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing Twente 2010, 20 december 2010
28-10-2011 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing Twente 2010, 20 december 2010 - Bijlage 4: Differentiestaat
28-10-2011 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing Twente 2010, 20 december 2010 - Bijlage 5: Overzichtskaart deformatienet met differenties 2006 - 2010
15-08-2007 | Meetregister Twente 2005/2006, 22 mei 2006
15-08-2007 | Meetnet Twente 2005/2006, 22 mei 2006
 


Meetplan Twenthe-Rijn

Meetplannen
23-03-2016 | Twenthe-Rijn meetplan 2016
23-03-2016 | Twenthe-Rijn kaart 1 bij meetplan 2016
23-03-2016 | Twenthe-Rijn kaart 2 bij meetplan 2016
07-04-2015 | Twenthe-Rijn, oktober 2014 

Meetregisters
26-01-2016 | Meetregister bij het meetplan Twenthe-Rijn 2012, projectnr. 250002, revisie 00, maart 2013
26-01-2016 | Overzichtskaart met differenties, Overzichtstekening P55.60.14/936-0
26-01-2016 | Meetregister bij het meetplan Twenthe-Rijn 2013 (klein), projectnr. 265306, revisie 01, 14 oktober 2014
26-01-2016 | Overzichtskaart met differenties, Overzichtstekening P55.60.14/939-A
04-02-2014 | Meetregister bij het meetplan Twenthe-Rijn 2012, projectnr. 250002, revisie 01, december 2013
04-02-2014 | Overzichtskaart met differenties, kaartnummer P55.60.14/936-0
29-03-2012 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing Twenthe-Rijn najaar 2011, projectnr. 08773-49, revisie 01, februari 2012
29-03-2012 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing Twenthe-Rijn najaar 2011, projectnr. 08773-49, revisie 01, februari 2012 - Bijlage 5: Overzichtskaart met differenties, periode najaar 2010 - najaar 2011
28-10-2011 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing Twenthe-Rijn najaar 2010, 15 februari 2011
28-10-2011 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing Twenthe-Rijn najaar 2010, 15 februari 2011 - Bijlage 5: Overzichtskaart met differenties, periode voorjaar 2009 - najaar 2010
08-03-2011 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing Twenthe-Rijn najaar 2009, 6 januari 2011
08-03-2011 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing Twenthe-Rijn najaar 2009, 6 januari 2011 - Bijlage 6: Overzichtskaart met differenties, periode najaar 2008 - najaar 2009
11-05-2009 | Twenthe-Rijn winningsvergunning, herziening aansluiting deformatienet 2005
11-05-2009 | Twenthe-Rijn meetplan, rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing najaar 2005
11-05-2009 | Twenthe-Rijn meetplan, rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing voorjaar 2007
24-02-2009 | Meetregister bij het meetplan Twenthe-Rijn, Nauwkeurigheidswaterpassing najaar 2008, 19 January 2009
15-08-2007 | Akzo TwentheRijn najaar 2004 08773_rap_AKZO_070205
15-08-2007 | Akzo TwR najaar 2004 P55_60_13_919(C)
15-08-2007 | Akzo TwR najaar 2004 P55_60_13_920(C)
15-08-2007 | Akzo TwR najaar 2004 P55_60_13_935(A)
15-08-2007 | Akzo TwR najaar 2004 P55_60_14_27(C)
15-08-2007 | Akzo TwR najaar 2004 P55_60_14_919(C)
15-08-2007 | Akzo TwR najaar 2004 P55_60_14_920(C)
15-08-2007 | Akzo TwR najaar 2004 P55_60_14_921(C)
15-08-2007 | Akzo TwR najaar 2004 P55_60_15_936(A)
15-08-2007 | Akzo TwR najaar 2004 P55_60_19_921(C)
15-08-2007 | Akzo TwR najaar 2004 P55_60_19_921(D)
15-08-2007 | Akzo TwR najaar 2004 P55_60_22_901(H)
15-08-2007 | Akzo TwR najaar 2005 P55_60_13_919(D)
15-08-2007 | Akzo TwR najaar 2005 P55_60_13_920(D)
15-08-2007 | Akzo TwR najaar 2005 P55_60_13_935(C)
15-08-2007 | Akzo TwR najaar 2005 P55_60_14_27(D)
15-08-2007 | Akzo TwR najaar 2005 P55_60_14_919(D)
15-08-2007 | Akzo TwR najaar 2005 P55_60_14_920(D)
15-08-2007 | Akzo TwR najaar 2005 P55_60_14_935(0)
15-08-2007 | Akzo TwR najaar 2005 P55_60_15_972(0)
15-08-2007 | Akzo TwR najaar 2005 P55_60_16_972(0)
15-08-2007 | Akzo TwR najaar 2005 P55_60_19_921(E)

GPS meetregisters
04-02-2014 | Rapportage GPS nulmeting 2013 bij het meetplan Twenthe-Rijn, projectnr. 250002, revisie 00, april 2013
 


Meetplan Veendam

Meetplannen
23-03-2016 | Veendam meetplan 2016
07-04-2015 | Veendam, oktober 2014 

Meetregisters
18-04-2016 | Meetregister bij het meetplan Veendam, Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2014 (revision 01), 20 augustus 2014
18-04-2016 | Overzicht differenties 2012 - 2014, Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2014 (revision 01), 20 augustus 2014
23-10-2012 | Meetregister bij het meetplan Veendam, Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2012 (revision 01), 23 augustus 2012
23-10-2012 | Overzichtskaart differentiestaat (bijlage 1), Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2012 (revision 01), 23 augustus 2012
23-10-2012 | Differentiestaat (bijlage 5), Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2012 (revision 01), 23 augustus 2012
22-12-2010 | Meetregister bij het meetplan Veendam - Nauwkeurigheidswaterpassing 2010 (revision 01), 20 oktober 2010
22-12-2010 | Overzichtskaart differentiestaat behorende bij de 'Rapportage van de nauwkeurigheidwaterpassing Veendam 2010 (revision 01), 20 oktober 2010
29-03-2010 | Report Nedmag 2008 05557_rap00_20080227
01-11-2007 | Meetprogramma concessie 'Veendam', hoogtemeting, juli 1984
01-11-2007 | Meetprogramma concessie 'Veendam', hoogtemeting, augustus 1990
01-11-2007 | Meetprogramma concessie 'Veendam', hoogtemeting, februari 1985
01-11-2007 | Meetprogramma concessie 'Veendam', hoogtemeting, februari 1986
01-11-2007 | Meetprogramma concessie 'Veendam', hoogtemeting, juni 1988 PROJE
01-11-2007 | Meetprogramma concessie 'Veendam', hoogtemeting, juni 1989
01-11-2007 | Meetprogramma concessie 'Veendam', hoogtemeting, mei 1987
01-11-2007 | Meetprogramma concessie 'Veendam', projectnr. 151590
01-11-2007 | Meetprogramma concessie 'Veendam', maart 1984
01-11-2007 | Nauwkeurigheidswaterpassing concessie 'Veendam', projectnr. 0401
01-11-2007 | Nauwkeurigheidswaterpassing concessie 'Veendam', projectnr. 1515
15-08-2007 | Report Nedmag 2004 05557_rap01_180304
15-08-2007 | Report Nedmag 2006 05557_rapDEF_20060513
 


Meetplan Vinkega en De Hoeve

Meetplannen
23-03-2016 | De Hoeve meetplan 2016
23-03-2016 | Vinkega meetplan 2016
07-04-2015 | Vinkega en De Hoeve, oktober 2014 

Meetregisters
29-03-2012 | Overzichtskaart meetnet, kaartnummer 217742-VDH-0M-2011-0
29-03-2012 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2011, Vermilion Oil & Gas Netherlands B.V., projectnr. 217742, revisie 00, januari 2012

GPS meetregisters
05-06-2013 | Rapportage GPS herhalingsmeting 2012 bij het meetplan "Vinkega en De Hoeve", Vermilion Oil & Gas Netherlands B.V., projectnr. 258006, revisie 01, mei 2013
05-06-2013 | Rapportage GPS nulmeting 2011 bij het meetplan "Vinkega en De Hoeve", Vermilion Oil & Gas Netherlands B.V., projectnr. 217742, revisie 01, februari 2013
 


Meetplan Waalwijk

Meetplannen
23-03-2016 | Waalwijk meetplan 2016
07-04-2015 | Waalwijk, oktober 2014 

Meetregisters
13-08-2014 | Meetregister bij het meetplan Waalwijk. Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2013, projectnr. 0258145, revisie 01, 26 maart 2014
13-08-2014 | Meetregister bij het meetplan Waalwijk. Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2013. Bijlage 1: Overzichtskaart met differenties 2001-2013
13-08-2014 | Meetregister bij het meetplan Waalwijk. Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2013. Bijlage 5: Differentiestaat
13-08-2014 | Rapportage van de herberekening van de nauwkeurigheidswaterpassingen Waalwijk 1991, 1995 en 2001, projectnr. 0258145, revisie 00, 12 december 2013
13-08-2014 | Rapportage van de herberekening van de nauwkeurigheidswaterpassingen Waalwijk 1991, 1995 en 2001. Bijlage 1: Differentiestaat
 


Meetplan Waddenzee

Meetplannen
23-03-2016 | Waddenzee meetplan 2016
07-04-2015 | Waddenzee - actualisering 2015 

Meetregisters
02-10-2017 | Meetregister bij het meetplan Waddenzee, Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing Schiermonnikoog 2015, 19 mei 2015
02-10-2017 | Meetregister bij het meetplan Waddenzee, Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing Schiermonnikoog 2012, 19 mei 2015, Bijlage 4 Differentiestaat
02-10-2017 | Meetregister bij het meetplan Waddenzee, Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing Schiermonnikoog 2015, 16 juli 2012
02-10-2017 | Meetregister bij het meetplan Waddenzee, Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing Schiermonnikoog 2012, 16 juli 2012, Bijlage 4 Differentiestaat  
18-04-2016 | Meetregister bij het meetplan Waddenzee, Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing Lauwersmeer 2015, 23 december 2015
18-04-2016 | Differentiestaat waterpasmetingen (bijlage 3), Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing Lauwersmeer 2015, 23 december 2015
18-04-2016 | Overzichtskaart deformatienet met differenties 2011-2015 (bijlage 5), Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing Lauwersmeer 2015, 23 december 2015
23-10-2012 | Meetregister bij het meetplan Waddenzee, Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing Schiermonnikoog 2012, 16 juli 2012
23-10-2012 | Differentiestaat (bijlage 4), Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing Schiermonnikoog 2012, 16 juli 2012
23-10-2012 | Overzichtskaart deformatienet met differenties 2008-2011 (bijlage 5), Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing Schiermonnikoog 2012, 16 juli 2012
23-10-2012 | Meetregister bij het meetplan Waddenzee, Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing Lauwersmeer 2011, 30 maart 2012
23-10-2012 | Overzicht sectie en trajectsluitfouten (resumtie.rap).txt (bijlage 1), Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing Lauwersmeer 2011, 30 maart 2012
23-10-2012 | Differentiestaat (bijlage 4), Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing Lauwersmeer 2011, 30 maart 2012
23-10-2012 | Overzichtskaart deformatienet met differenties 2008-2011 (bijlage 5), Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing Lauwersmeer 2011, 30 maart 2012
26-05-2010 | Differentiestaat (bijlage 4 van het Meetregister Schiermonnikoog 2009, 10 november 2009)
26-05-2010 | Hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
15-04-2010 | 2010-03 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
12-04-2010 | Meetregister bij het meetplan Waddenzee 2008, Schiermonnikoog 2009, 10 november 2009
12-04-2010 | Overzicht deformatienet met differenties 2006-2009, Schiermonnikoog 2009, 10 november 2009
29-03-2010 | Hoogte aansluiting GPS meting Waddenzee 2009 (versie 1), 20 januari 2010
17-12-2009 | Meetplan Waddenzeegebied 2006: nulsituatie december 2006
17-12-2009 | Gaswinning Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen: resultaten uitvoering Meet- en regelcyclus 2007
07-01-2008 | Meetregister bij het meetplan Waddenzee, Schiermonnikoog 2006, 6 November 2007
07-01-2008 | Deformatienet Schiermonnikoog 2006 (nulmeting), 6 November 2007

GPS meetregisters
10-02-2017 | GPS Survey NAM Waddenzee, 14 January 2016
17-02-2017 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Ameland-Nes Moddergat en Anjum, rapportage september  2016
17-02-2017 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Ameland-Nes Moddergat en Anjum, rapportage augustus 2016
30-11-2016 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Ameland-Nes Moddergat en Anjum, rapportage september  2016
30-11-2016 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Ameland-Nes Moddergat en Anjum, rapportage augustus 2016
30-11-2016 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Ameland-Nes Moddergat en Anjum, rapportage juli 2016
30-11-2016 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Ameland-Nes, Moddergat en Anjum, rapportage juni 2016
30-11-2016 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Ameland-Nes, Moddergat en Anjum, rapportage mei 2016
30-11-2016 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Ameland-Nes, Moddergat en Anjum, rapportage april 2016
30-11-2016 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Ameland-Nes Moddergat en Anjum, rapportage maart 2016
30-11-2016 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Ameland-Nes, Moddergat en Anjum, rapportage februari 2016
30-11-2016 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Ameland-Nes, Moddergat en Anjum, rapportage januari 2016
30-11-2016 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Ameland-Nes, Moddergat en Anjum, rapportage december 2015
30-11-2016 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Ameland-Nes, Moddergat en Anjum, rapportage november 2015
30-11-2016 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Ameland-Nes, Moddergat en Anjum, rapportage oktober 2015
18-04-2016 | GPS Survey NAM Waddenzee (version 1.20), 14 January 2016
18-04-2016 | GPS Survey NAM Waddenzee (version 1.19), 23 January 2015
18-04-2016 | GPS Survey NAM Waddenzee (version 1.18), 8 January 2014
04-11-2015 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Ameland-Nes, Moddergat en Anjum, rapportage september 2015
04-11-2015 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Ameland-Nes, Moddergat en Anjum, rapportage augustus 2015
04-11-2015 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Ameland-Nes, Moddergat en Anjum, rapportage juli 2015
04-11-2015 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Ameland-Nes, Moddergat en Anjum, rapportage juni 2015
04-11-2015 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Ameland-Nes, Moddergat en Anjum, rapportage mei 2015
06-08-2015 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Ameland-Nes, Moddergat en Anjum, rapportage april 2015
06-08-2015 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Ameland-Nes, Moddergat en Anjum, rapportage maart 2015
07-04-2015 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Ameland-Nes, Moddergat en Anjum, rapportage februari 2015
07-04-2015 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Ameland-Nes, Moddergat en Anjum, rapportage december 2014
07-04-2015 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Ameland-Nes, Moddergat en Anjum, rapportage november 2014
15-12-2014 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Ameland-Nes, Moddergat en Anjum, rapportage oktober 2014
13-08-2014 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Ameland-Nes, Moddergat en Anjum, rapportage juni 2014
13-08-2014 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum, rapportage mei 2014
13-08-2014 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum, rapportage april 2014
13-08-2014 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum, rapportage maart 2014
13-08-2014 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum, rapportage februari 2014
13-08-2014 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum, rapportage januari 2014
13-08-2014 | Check GPS reference station coordinates NAM, 06-GPS, June 12th 2014, version 1.6
04-02-2014 | Check GPS reference station coordinates NAM, 06-GPS, June 12th 2013, version 1.5
04-02-2014 | Check GPS reference station coordinates NAM, 06-GPS, June 13th 2012, version 1.4
04-02-2014 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum, rapportage december 2013
04-02-2014 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum, rapportage november 2013
04-02-2014 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum, rapportage oktober 2013
04-02-2014 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum, rapportage september 2013
04-02-2014 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum, rapportage augustus 2013
04-02-2014 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum, rapportage juli 2013
04-02-2014 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum, rapportage juni 2013
04-02-2014 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum, rapportage mei 2013
04-02-2014 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum, rapportage april 2013
04-02-2014 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum, rapportage maart 2013
22-04-2013 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum, rapportage februari 2013
22-04-2013 | GPS Survey NAM Waddenzee (version 1.17), 11 January 2013
22-04-2013 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum, rapportage januari 2013
22-04-2013 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum, rapportage december 2012
22-04-2013 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum, rapportage november 2012
22-04-2013 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum, rapportage oktober 2012
23-10-2012 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum, rapportage september 2012
23-10-2012 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum, rapportage augustus 2012
23-10-2012 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum, rapportage juli 2012
23-10-2012 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum, rapportage juni 2012
23-10-2012 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum, rapportage mei 2012
11-06-2012 | GPS Survey NAM Waddenzee (version 1.16), 6 January 2012
11-06-2012 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum, rapportage april 2012
11-06-2012 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum, rapportage maart 2012
11-06-2012 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum, rapportage februari 2012
29-03-2012 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum, rapportage januari 2012
29-03-2012 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum, rapportage december 2011
29-03-2012 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum, rapportage november 2011
29-03-2012 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum, rapportage oktober 2011
14-11-2011 | Check reference station coordinates NAM (version 1.3), 3 June 2011
14-11-2011 | GPS Survey NAM Waddenzee (version 1.15), 6 January 2011
28-10-2011 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum, rapportage september 2011
28-10-2011 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum, rapportage augustus 2011
28-10-2011 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum, rapportage juli 2011
28-10-2011 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum, rapportage juni 2011
28-10-2011 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum, rapportage mei 2011
28-10-2011 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum, rapportage april 2011
28-10-2011 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum, rapportage maart 2011
28-10-2011 | Hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
08-03-2011 | 2011-02 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
08-03-2011 | 2011-01 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
08-03-2011 | 2010-12 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
22-12-2010 | 2010-11 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
22-12-2010 | 2010-10 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
22-12-2010 | 2010-09 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
22-12-2010 | 2010-08 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
22-12-2010 | 2010-07 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
09-09-2010 | 2010-06 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
09-09-2010 | 2010-05 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
04-06-2010 | 2010-04 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
29-03-2010 | GPS Survey NAM Waddenzee (versie 1.14), 8 januari 2010
29-03-2010 | 2010-02 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2010-01 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2009-12 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2009-11 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2009-10 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2009-09 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2009-08 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2009-07 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2009-06 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2009-05 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2009-04 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2009-03 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2009-02 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2009-01 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2008-12 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2008-11 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2008-10 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2008-09 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2008-08 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2008-07 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2008-06 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2008-05 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2008-04 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2008-03 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2008-02 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2008-01 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2007-12 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2007-11 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2007-10 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2007-09 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2007-08 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2007-07 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2007-06 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2007-05 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2007-04 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
21-12-2009 | Hoogte aansluiting GPS meting Waddenzee 2008 (versie 2), 14 juli 2009
17-12-2009 | GPS Survey NAM Waddenzee, versie 1.0 (oktober 2006)
14-12-2009 | GPS Survey NAM Waddenzee, versie 1.11 (februari 2008)
14-12-2009 | Hoogte aansluiting GPS meting Waddenzee 2007 (versie 1), 24 oktober 2007
01-11-2007 | Hoogte aansluiting GPS meting Waddenzee 2006 (versie 1), 12 december 2006
 


Meetplan Zuid-Holland

Meetregisters
11-06-2012 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2011, documentnr. EP201201206442, 26 maart 2012
11-06-2012 | Overzicht sectie- en trajectsluitfouten (bijlage 1)
11-06-2012 | Overzichtskaart deformatienet met differenties 2008-2011 (bijlage 5)
11-06-2012 | Differentiestaat (bijlage 4)
29-03-2010 | Meetregister bij het meetplan Zuid-Holland 2007
29-03-2010 | Overzichtskaart deformatienet met differenties 2005-2008
15-08-2007 | Meetregister bij het meetplan Zuid-Holland 2005
15-08-2007 | Meetnet Zuid-Holland 2005
 


Meetplan Zuid-Oost Drenthe (en Noord-Overijssel)

Meetplannen
07-04-2015 | Zuid-Oost Drenthe, oktober 2014 

Meetregisters
30-11-2016 | Meetregister Zuid-Oost Drenthe 2014, juli 2015
30-11-2016 | Meetregister Zuid-Oost Drenthe 2014, juli 2015 - Bijlage 4: Differentiestaat
30-11-2016 | Meetregister Zuid-Oost Drenthe 2014, juli 2015 - Bijlage 5: Differenties kaart
28-10-2011 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2010, 5 januari 2011
28-10-2011 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2010, 5 januari 2011 - Bijlage 4: Differentiestaat
15-08-2007 | Meetregister Drenthe en Noord Overijssel 2005, 30 mei 2006
15-08-2007 | Meetregister Drenthe en Noord Overijssel 2005, 30 mei 2006 - Peilmerken De Wijk/Wanneperveen
15-08-2007 | Meetregister Drenthe en Noord Overijssel 2005, 30 mei 2006 - Peilmerken Zuidoost Drenthe
15-08-2007 | Meetregister Drenthe en Noord Overijssel 2005, 30 mei 2006 - Peilmerken Roswinkel
 


Meetplan Zuidwal

Meetplannen
02-10-2017 | Rapportage GPS-meting Zuidwal 2017, 12 mei 2017
02-10-2017 | Rapportage GPS-meting Zuidwal 2017, 12 mei 2017, Bijlage 2 Resulaten GPS-metingen Zuidwal 
02-10-2017 | Rapportage GPS-meting Zuidwal 2017, 12 mei 2017, Bijlage 3 Move3 resultaten aanslutingsmeting
23-03-2016 | Zuidwal meetplan 2016
07-04-2015 | Zuidwal, oktober 2014
15-08-2007 | Project Zuidwal, Deformatiemeting 2005 (revisie 2), 29 november 2005

 


Meetplan Zuidwending

Meetplannen
23-03-2016 | Zuidwending Uitbreiding Adolf van Nassau II meetplan 2016
23-03-2016 | Zuidwending Uitbreiding Adolf van Nassau II kaart bij meetplan 2016
23-03-2016 | Zuidwending Uitbreiding Adolf van Nassau III meetplan 2016
23-03-2016 | Zuidwending Uitbreiding Adolf van Nassau III kaart bij meetplan 2016

Meetregisters
28-10-2011 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2010, 29 april 2011
28-10-2011 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2010, 29 april 2011 - Bijlage 4: Differentiestaat
28-10-2011 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2010, 29 april 2011 - Bijlage 5: Overzichtskaart meetnet
26-10-2009 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing najaar 1998, 25 november 1998
11-05-2009 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing najaar 2005, 9 februari 2006

GPS meetregisters
17-02-2017 | Rapportage GPS monitoring AGB oktober 2013 - december 2016
17-02-2017 | Rapportage GPS monitoring AGB oktober 2013 - november 2016
17-02-2017 | Rapportage GPS monitoring AGB oktober 2013 - oktober 2016
30-11-2016 | Rapportage GPS monitoring AGB oktober 2013 - september 2016
30-11-2016 | Rapportage GPS monitoring AGB oktober 2013 - augustus 2016
30-11-2016 | Rapportage GPS monitoring AGB oktober 2013 - juli 2016
30-11-2016 | Rapportage GPS monitoring AGB oktober 2013 - juni 2016
30-11-2016 | Rapportage GPS monitoring AGB oktober 2013 - mei 2016
30-11-2016 | Rapportage GPS monitoring AGB oktober 2013 - april 2016
30-11-2016 | Rapportage GPS monitoring AGB oktober 2013 - maart 2016
18-04-2016 | Rapportage GPS monitoring AGB oktober 2013 - februari 2016
18-04-2016 | Rapportage GPS monitoring AGB oktober 2013 - januari 2016
18-04-2016 | Rapportage GPS monitoring AGB oktober 2013 - december 2015
18-04-2016 | Rapportage GPS monitoring AGB oktober 2013 - november 2015
18-04-2016 | Rapportage GPS monitoring AGB oktober 2013 - oktober 2015
18-04-2016 | Rapportage GPS monitoring AGB oktober 2013 - september 2015
04-11-2015 | Rapportage GPS monitoring AGB oktober 2013 - augustus 2015
04-11-2015 | Rapportage GPS monitoring AGB oktober 2013 - juli 2015
04-11-2015 | Rapportage GPS monitoring AGB oktober 2013 - juni 2015
04-11-2015 | Rapportage GPS monitoring AGB oktober 2013 - mei 2015
04-11-2015 | Rapportage GPS monitoring AGB oktober 2013 - april 2015
04-11-2015 | Rapportage GPS monitoring AGB oktober 2013 - maart 2015
04-11-2015 | Rapportage GPS monitoring AGB oktober 2013 - februari 2015
04-11-2015 | Rapportage GPS monitoring AGB oktober 2013 - januari 2015
04-11-2015 | Rapportage GPS monitoring AGB oktober 2013 - december 2014
04-11-2015 | Rapportage GPS monitoring AGB oktober 2013 - november 2014
04-11-2015 | Rapportage GPS monitoring AGB oktober 2013 - oktober 2014
04-11-2015 | Rapportage GPS monitoring AGB oktober 2013 - september 2014
04-11-2015 | Rapportage GPS monitoring AGB oktober 2013 - augustus 2014
04-11-2015 | Rapportage GPS monitoring AGB oktober 2013 - juli 2014
04-11-2015 | Rapportage GPS monitoring AGB oktober 2013 - juni 2014
04-11-2015 | Rapportage GPS monitoring AGB oktober 2013 - mei 2014
04-11-2015 | Rapportage GPS monitoring AGB oktober 2013 - april 2014
04-11-2015 | Rapportage GPS monitoring AGB oktober 2013 - maart 2014
04-11-2015 | Rapportage GPS monitoring AGB oktober 2013 - februari 2014
04-11-2015 | Rapportage GPS monitoring AGB oktober 2013 - januari 2014
04-11-2015 | Rapportage GPS monitoring AGB oktober 2013 - december 2013